Ny rapport: Ingen kontroll av norske våpen etter eksport

Redaksjonen – 14.1.2016

Ordningen som skal sikre at norskproduserte våpen og militærutstyr ikke havner på avveie er best på papiret, viser ny rapport.

I følge rapporten har Utenriksdepartementet ikke kapasitet til å utføre kontroller i etterkant av eksport for å sikre at utstyr ikke blir solgt videre, og slike kontroller har derfor aldri blitt gjort.

– Ingen ønsker at norske våpen ender opp i regimer eller militære grupper vi ikke ville solgt til i utgangspuntket. Det er derfor vi trenger strenge regler, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Når Norge eksporterer våpen og militærutstyr kreves en sluttbrukererklæring, som garanterer for hvem som er den endelige mottakeren av utstyret. Denne ordningen skal forhindre at norske våpen havner i feil hender, men i følge rapporten mangler Utenriksdepartementet kapasitet til å overvåke og håndheve brudd på avtalen.

– Sluttbrukererklæring bygger på en god idé, men så lenge ordningen hverken har effektive kontrollmekanismer eller håndhevelse ved brudd har den ingen reell virkning, sier Lindahl.

Rapporten anbefaler å kreve såkalte re-eksportklausuler fra alle land, også NATO-land og nære allierte. Dette skal gjelde for alt utstyr – ikke utelukkende våpen og ammunisjon, slik som i dag. Rapporten anbefaler også å inkludere en mulighet for å foreta utvalgte kontroller i etterkant, slik som blant annet Sveits, Sverige og USA har.

PRESISERING: Rapportforfatterne ønsker å presisere at det er snakk om kapasitet til å utføre kontroll, og ikke mulighet, slik teksten opprinnelig hevdet. Rapporten anbefaler også utvalgte kontroller, og ikke tilfeldige.

---

Rapporten “End-User Certificate: A Paper Tiger?”, er skrevet av Olga Abilova (International Peace Institute, New York) og Maxime de Taisne (NUPI, Oslo) på oppdrag fra Changemaker.

Rapporten lanseres torsdag kl. 19 på Kulturhuset i Oslo.

Last ned rapporten på changemaker.no

Kontaktpersoner

Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker: hannesofie@changemaker.no, +47 98246441
Olga Abilova, rapportforfatter, olga.abilova@gmail.com, +47 92221221