Ny rapport: Norge må innføre enhetlig skattlegging

Åsne Hanto – 7.12.2017

Det er på høy tid å totalrenovere det internasjonale skattesystemet. Dagens system er utdatert og bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene i verden.

Det krever Tax Justice Network - Norge, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global og Changemaker. De fire organisasjonene lanserer torsdag rapporten «Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak – strategi for skattlegging av statsløs inntekt.» Rapporten ser på utfordringene i dagens skattesystem og Norges muligheter til å påvirke det internasjonale skattearbeidet.

Skattesystemet stammer fra mellomkrigstiden, en tid der handel over landegrenser gikk langt saktere. Nå har særlig digitaliseringen revolusjonert den globale handelen, og skattesystemet er for lengst gått ut på dato.

- Avsløringene om minimale skatteinnbetalinger fra Google, Facebook og de andre store teknologiselskapene har satt ufordringene i dagens skattesystem på dagsorden. Det haster å få på plass et system som fungerer i en økonomi der det ikke bare er andelen som går over landegrensene, men der selskapene selv operer globalt, sier Tuva Krogh Widskjold, leder for Changemaker,

Les rapporten her:

Eller last ned rapporten

De fattige taper mest

Mens det å gjemme bort verdier ble sett på som en kuriositet som bare rike tanter, diktatorer, redere og kongelige drev med, er kapitalflukt og skattejuks nå en del av forretningsplanen til store, globale selskap.

Samlet taper verdens land 500 milliarder dollar i skatt på grunn av skatteunndragelse og –unngåelse i multinasjonale selskaper. Mens høyinntektsland mister de største summene, er konsekvensene størst i fattige land.

– Penger som kunne finansiert helse og utdanning ender i stedet i skatteparadiser. Det høres ut som abstrakte prosesser og systemer, men konsekvensene for kvinnen og mannen i gata er høyst reelle. Det er et paradoks at vi ikke gjør mer, sier hun.

Enhetlig skattlegging må til

Rapporten – og organisasjonenes – hovedanbefaling er klar: Enhetlig skattelegging må til dersom det internasjonale skattesystemet skal bli mer rettferdig.

– Ved å se på multinasjonale selskaper som det de er, ett stort selskap, kan skatten fordeles mer rettferdig. Enhetlig skattlegging ser på hvor mye hele det multinasjonale selskapet tjener globalt, for så å fordele overskuddet etter hvor stor verdi selskapene skaper i hvert land ved hjelp av en fordelingsnøkkel som for eksempel kan se på salgsinntekter, ansattkostnader og eiendeler. Slik kan vi gjøre skatteparadiser irrelevante, fordi det vil ikke være mulig å unndra skatt gjennom overskuddsflytting til lavskatteland, sier Synnøve Ofte Jakobsen som er leder for kampanjen Skatt 2.0.

- En forutsetning for en slik tilnærming til skattlegging er større åpenhet. Vi må kreve full åpenhet om hvem som egentlig eier og kontrollerer selskap. Med et velfungerende velferdssystem, fellesskapsløsninger og med stor tillit, burde Norge ha sittet i førersete for åpenhet og i å drive det internasjonale skattearbeid framover. Norge kan og bør komme på banen, sier hun.