Økt våpeneksport til autoritære regimer

Redaksjonen – 28.11.2014

Ingrid Holmedahl er nestleder i Changemaker.

Den årlige gjennomgangen av norsk våpeneksport viser en bortimot fordobling av eksporten til autoritære regimer fra 2012 til 2013. – Uholdbart, mener Changemaker, og krever at stortingspolitikerne tar grep.

Stortingsmeldingen om norsk eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, legges fram av Utenriksdepartementet hvert år, og gjennomgår blant annet norsk våpeneksport det foregående året. Meldingen er utgangspunktet for offentlighetens innsyn i den norske våpeneksporten: Hvem vi eksporterer til, hva slags type materiell, og hvor mye.

Årets melding viser at mens den totale våpeneksporten er redusert, er eksporten til autoritære regimer nærmest fordoblet, fra et nivå på 12,6 mill. i 2012 til 22,9 mill i 2013*.

Mot Stortingets intensjoner

– Igjen ser vi at eksporten går imot intensjonene Stortinget har vedtatt for våpeneksporten. Våpen og militært materiell skal ikke havne i land hvor det skjer grove brudd på menneskerettighetene, sier leder av fredspolitisk utvalg i Changemaker, Ingrid Holmedahl.

Det er De Forente Arabiske Emirater som står for størstedelen av økningen. Landet er i følge meldingen også det eneste landet som mottok såkalt A-materiell - kort sagt våpen og ammunisjon. Samtidig blir det lille eneveldet hvor politiske partier er forbudt kraftig kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner.

Person, ikke sak

– Det er en stor svakhet i regelverket at det kun er utstyrets, og ikke regimets karakter som vurderes. Det har vist seg at en slik praksis er naiv, sier Holmedahl.

Holmedahl viser blant annet til episoden da avansert kommunikasjonsutstyr ble solgt til Gadaffis spesialstyrker, kun måneder før invasjonen av Libya i 2011. Rapporten "Hensynsløs våpeneksport?", som ble lansert tidligere denne måneden, poengterer i tillegg den legitimerende effekten eksporten har overfor slike regimer.

Ungdomspartiene står bak kravene

Ungdomspartiene, fra Grønn Ungdom til Fremskrittspartiets Ungdom, har stilt seg bak Changemakers kampanje for å stanse diktatoreksporten. Dette er et viktig signal til moderpartiene, mener Holmedahl.

– Stortingsmeldingen viser bare enda tydeligere at Stortinget må handle, og stanse diktatoreksporten. Støtten vi har i ungdomspartiene er veldig velkommen og viser at dette er en sak alle partiene bør kunne enes om, påpeker hun og minner om at det har de sjansen til når meldingen skal behandles.

* Beregningen er gjort basert på eksport til følgende land: Forente Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudia-Arabia, Egypt og Bahrain.