Oljefondet får ikke satse på klimaløsningene

Politisk utvalg for klima og miljø – 6.4.2016

Oljefondet får likevel ikke investere i unoterte aksjer, som ville gjort det mulig å investere langt mer i fornybar energi. Dette er å gå glipp av en kjempemulighet.

Finansdepartementet sitt eget ekspertutvalg og Norges Bank, som forvalter fondet, gav grønt lys for å gi Oljefondet mulighet til å investere i unoterte (som ikke handles på børsen) aksjer og infrastruktur, begrunnet i at det kan gi fondet bedre investeringsmuligheter. Likevel mener Finansdepartementet, med Siv Jensen i spissen, at det er mye som er usikkert og velger derfor å la være. Departementet vektlegger minimal risiko framfor nye investeringsmuligheter og mulighetene for å bidra med å bygge opp infrastruktur for fornybar energi.

Ekspedisjon

Changemaker hadde en kampanje i høst hvor vi oppfordret politikerne til å se på klimaproblemet vi står overfor - og den endringen samfunnet vårt må gjennom - som en ekspedisjon. Det er ukjent farvann og det vil derfor kreve mot og eventyrlyst for å klare det grønne skiftet. Oljefondmeldingen viser dessverre at noen ekspedisjonsfarer, det er Siv Jensen ikke!

I vår har også Kirkens Nødhjelp og Changemaker hatt en kampanje for at en større del av oljefondet skal investeres i fornybar energi.

– Over 7000 har så langt signert Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop om at en større del av oljefondet må investeres i fornybar energi i utviklingsland. Nå håper vi Stortinget skrur opp ambisjonene i arbeidet for et grønt oljefond, sa leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl, i en pressemelding fra Kirkens Nødhjelp i går.

Nødvendige investeringer

For å holde oss under 2 graders oppvarming, som er målet i Parisavtalen, har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet at det er behov for å investere 1100 milliarder dollar årlig fram til 2050. Disse tallene gjelder bare i energisektoren. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond, de valgene det tar blir lagt merke til. Da er det spesielt skuffende at Oljefondet lar denne sjansen gå fra seg når man ellers i verden ser en massiv økning i fornybar energi.

En ny rapport fra UNEP og Bloomberg New Energy Finance viser at 2015 var et rekordår for grønne investeringer. Oljefondet velger altså likevel å stå utenfor den fornybare revolusjonen som skjer i verden, og går glipp av avkastningsmuligheter i denne oppblomstringsfasen.

Opp til Stortinget

Nå er det opp til Stortinget å vise mot og eventyrlyst ved å legge vekt på mulighetene dette skaper framfor usikkerhet, som det er bare finansdepartementet mener skal veie tyngst. Hvem er ekspedisjonsfarerne på Stortinget og hvem vil skape klimahistorie på nytt, ved å la Oljefondet investere i framtidens løsninger?

Foto: Magnus Fröderberg, Wikimedia (CC)