Oljefondet investert i hundrevis av våpenprodusenter

Changemaker Norge – 30.4.2019

SIVILE SKADER: Åtte år gamle Razan ble skadet etter å ha blitt truffet av splinter under et flyankrep i Hodeida, Jemen. Foto: Mohammed Awadh, Redd Barna.

Ny rapport fra Changemaker, FIVH, Redd Barna og Norsk Folkehjelp viser at Oljefondet tjener store penger på krigsmateriell.

Tirsdag morgen lanserte de fire organisasjonene rapporten «Oljefondet ut av våpenindustrien - Hvorfor og hvordan». Rapporten viser at Oljefondet kan være investert i opp mot seks hundre selskaper som produserer krigsmateriell eller militær teknologi, og er investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper.

I august 2018 kom det frem at Oljefondet eier aksjer for over fire milliarder kroner i det amerikanske våpenselskapet Raytheon. Raytheon har solgt missiler til Saudi-Arabia som har blitt brukt mot bryllup, skolebusser og andre sivile mål.

– Det er helt sykt at vi tjener penger på en sånn umenneskelig industri, sier leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen.

Rapporten ser også nærmere på fire argumenter for hvorfor vi bør trekke ut investeringene våre. Forfatterne mener det er både etiske, juridiske, økonomiske og sikkerhetspolitiske grunner til å slutte å investere i slike selskaper. Mathisen mener Stortinget må handle umiddelbart.

Å bombe andre er ikke bærekraftig, ikke for verden og heller ikke for norsk økonomi eller for sikkerhetsstituasjonen vår. Krig vil alltid koste mer i det lange løp enn den kortsiktige profitten vi kan få for våre investeringer i våpenindustrien, sier hun.

Changemaker mener

  • Oljefondet må trekke sine investeringer ut av selskaper som produserer våpen.
  • Norge må stanse alt salg av krigsmateriell til autoritære regimer som undertrykker egen befolkning.

Vil du støtte Changemakers arbeid mot våpenindustrien? Meld deg inn i dag!