Oljefondets store sjanse

Åsne Hanto – 24.2.2017

En ny rapport åpner nå mulighetene for at Oljefondet kan få investere i fornybar infrastruktur.

Nå skal Stortinget nok en gang vurdere om Oljefondet skal få lov til å investere i unotert infrastruktur. Vi i Changemaker mener svare bør være et rungende "ja".

Ny rapport: risikoene er ikke ekstraordinære

En ny rapport fraInstitute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) gir nytt håp for bærekraftige investeringer. Tidligere har Stortinget nektet både den Norske Bank og Oljefondet å investere i det som heter unoterte selskaper som driver med fornybar energi og infrastruktur. Det vil si selskaper som ikke er børsnoterte.

Stortinget mente at det var risiko for konflikt mellom Norge og andre land om regulering av transport og energiforsyning, og ville derfor ikke tillate investeringer i slike selskap. Den nye rapporten, som ble omtalt i E24, viser derimot at risikoen for disse konfliktene ikke er så store likevel. Den slår tvert imot fast at ved å satse på fornybar energi vil Oljefondet også kunne tjene penger på den globale omstillingen av energisektoren, som trolig vil fortsette å skyte fart etter klimaavtalen i Paris. Det er Changemaker enige i.

La Håkon fra Kirkens Nødhjelp forklare hvordan dette med unotert infrastruktur funker!

Gamle løsninger, ny mulighet?

Mulighetene som ligger i Oljefondets investeringer er ingen brennhet nyhet - både Norges Bank og Oljefondet har siden 2006 selv bedt om å få investere i unotert infrastruktur, i tillegg til aksjer, obligasjoner og eiendom. Changemaker har lenge aksjonert for dette kravet, blant annet gjennom kampanjen "Ekspedisjon Grønnpolen" i 2015. Sammen med Kirkens Nødhjelp hadde vi også kampanjen "Vil du bli klimamillionær" våren 2016, der vi inviterte Stortinget til å investere mer i fornybar energi og infrastruktur. Da var svaret nei fra Stortinget, blant annet på grunn av risiko for konflikt mellom andre land rundt regulering av transport og energiforsyning.

Nå er det opp til Stortinget å vise mot og eventyrlyst. Vil de legge vekt på mulighetene dette skaper framfor usikkerhet? Vil Stortinget skape klimahistorie på nytt, ved å la Oljefondet investere i framtidens løsninger?

Dette mener Changemaker

  • For å holde oss under 2 graders oppvarming, som er målet i Parisavtalen, har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet at det er behov for å investere 1100 milliarder dollar årlig fram til 2050. Disse tallene gjelder bare i energisektoren. Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond, de valgene det tar blir lagt merke til. Derfor bør ikke Oljefondet la denne sjansen gå fra seg når man ellers i verden ser en massiv økning i fornybar energi.