Changemaker internasjonalt

​Nesten like lenge som Changemaker har eksistert har vi hatt samarbeid med organisasjoner fra andre land.

Changemaker har ambisjoner om å bygge et nettverk av ungdomsorganisasjoner innenfor ACT Alliance som kan dra nytte av hverandres styrker når det trengs, og hvor man står sammen i kampen mot urettferdighet, gjennom internasjonale kampanjer eller kompetansebygging.

Vi har allerede et internasjonalt Changemakernettverk bestående av Cangemaker i Norge, Island, Finland, Kambodsja og Kenya Youth Climate Network.

Det finnes også uformelle vennskapsgrupper i Danmark, Sverige og Tanzania. I dag jobber Changemaker langsiktig for bygge et bredere og bærekraftig nettverk for gjensidig samarbeid.

ACT Alliance

Changemaker utvider i disse dager sitt internasjonale nettverk gjennom Kirkens Nødhjelps paraplyorganisasjon ACT Alliance. ACT står for Action by Churches Together og er blant verdens største internasjonale nettverk som jobber med nødhjelp, langsiktig bistand og beslutningspåvirkning.

I 2016 etablerte Changemaker et formelt samarbeidsforum i samarbeid med blant andre Luthern World Foundation (LWF) og Kenya Youth Climate Network som har som mål å skape et aktivt nettverk for internasjonalt samarbeid og øke ungdoms stemme innen ACT. Vi tror og håper at dette blir en arena for likeverdig samarbeid på tvers av ungdomsorganisasjoner i kampen mot global fattigdom og urettferdighet.