Etiske retningslinjer

Vedtatt av Changemakers sentralstyre 11. mai 2017

Changemakers etiske retningslinjer

Changemakers etiske retningslinjer beskriver viktig ansvar og plikter for alle ansatte og aktive medlemmer i Changemaker. Retningslinjene skal sikre velferden og rettighetene til medlemmer og alle som møter Changemaker både internt og eksternt. Changemaker skal være en trygg organisasjon for alle. Retningslinjene skal forhindre grenseoverskridende seksuell atferd, alle former for trakassering, svindel og korrupsjon, sikkerhetsbrudd og uetisk forretningspraksis.