Innsiktstipendet

Innsiktstipendet deles ut av Changemaker én gang i året, til unge mennesker mellom 18 og 30 år som søker økt innsikt i nord-sør-spørsmål.

Formålet med stipendet er å støtte tiltak som gir økt innsikt i, og kjennskap rundt, forhold som skaper og opprettholder urettferdighet, fattigdom og menneskerettighetsbrudd.

Det kan søkes om totalt 20 000 kroner hvert år. Søknadsfristen er vanligvis i mai. Beløpet kan tildeles ett prosjekt eller deles mellom flere.

Stipendet var en gave fra fredsmegler Petter Skauen og filmskaper Erling Borgen i 2011. Skauen og Borgen er æresmedlemmer i Changemaker, og har inspirert hundrevis av deltakere på sommer- og vinterleire gjennom hele Changemakers historie.

Hva kan du søke om penger til?

For eksempel en studietur hvor du kanskje undersøker om globaliseringen virkelig gjør livet bedre for de som syr våre klær, om menneskerettighetene virkelig blir respektert mer i Angola fordi Statoil utvinner olje der, eller kanskje du kan dokumentere hva som er konsekvensene av norske investeringer i hugging av regnskog og i gruveselskap i Guatemala. Finnes det virkelig ikke noe annet vi kan investere i? Vi vet godt at Norge bidrar til klimaendringer ved å utvinne olje, men hva er egentlig konsekvensen av dette for bønder i fattige land? Hvorfor klarer vi aldri å satse skikkelig på fornybar energi i stedet for olje? Og mens vi snakker om handel, hva i all verden er poenget i at Norge skal kreve adgang til markeder i fattige land mens vi beskytter våre egne?

Du må ikke reise noe sted, vi ønsker bare å vite mer om hvorfor verden er urettferdig og hva vi kan gjøre med det. Hvis du er typen som har lyst til å undersøke dette eller andre ting litt nærmere, og vil dokumentere det du finner gjennom å skrive artikler, lage en film, et foredrag eller noe annet, så kan du søke om inntil 20 000 kroner fra Changemaker.