Changemaker som en Trygg! organisasjon

Changemaker er en TRYGG organisasjon der alle skal føle seg velkommen og inkluderte. Her finner du informasjon om våre etiske retningslinjer, våre TRYGG rutiner, kontaktinformasjonen til våre TRYGG-ansvarlige, og info om våre varslingsrutiner.

Vi er en Trygg! organisasjon

Changemaker skal være et trygt sted der alle føler seg godt ivaretatt, og skaper et positivt fellesskap for alle som er med i organisasjonen.

TRYGG! er en satsing fra LNU - Landsrådet for norske barne-og ungdomsorganisasjoner. Målsetningen til Trygg! er at alle organisasjoner skal gi trygge rammer for barn og ungdoms fritidsaktiviteter. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering skal ikke finne sted! Changemaker har egne rutiner for sitt Trygg! arbeid som kan lese under.

Dersom du lurer på noe om grenseoverskridende atferd så kan det være en stor hjelp å lese på Trygg! sine nettsider. Der finner du massevis av god informasjon av du skal gjøre dersom f.eks. en i din lokalgruppe forteller deg noe du er usikker på hvordan du skal håndtere, eller om du bare har lyst til å lære mer om dette viktige arbeidet.


Ønsker du å si ifra om noe?

Har du opplevd noe som du opplevde som ugreit? Enten i lokalgruppen, på leir eller med et medlem som du ønsker å si ifra om så er det viktig at du tar kontakt med varslingsinnstansen i Changemaker.

Og husk! Det er du som bestemmer om det som skjedde er skal sies ifra om eller ikke. Er du usikker, så er det bedre å si ifra enn å la være! Changemaker har gode rutiner som sikrer at du skal være godt ivaretatt dersom noe skulle skje. Det er selvfølgelig også helt lov å si ifra dersom du lurer på noe rundt våre rutiner på varsling eller noe rundt våre etiske retningslinjer.

Ta kontakt med daglig leder Camilla Rodø dersom du ønsker å melde fra om noe.

Skulle situasjonen omhandle daglig leder tar du kontakt med leder Embla Regine Mathisen.


Si ifra til oss!

Changemakers etiske retningslinjer

Changemakers etiske retningslinjer beskriver viktig ansvar og plikter for alle ansatte og aktive medlemmer i Changemaker. Retningslinjene skal sikre velferden og rettighetene til medlemmer og alle som møter Changemaker både internt og eksternt. Changemaker skal være en trygg organisasjon for alle. Retningslinjene skal forhindre grenseoverskridende seksuell atferd, alle former for trakassering, svindel og korrupsjon, sikkerhetsbrudd og uetisk forretningspraksis.