- Ordene vi bruker om andre betyr noe

Åsne Hanto – 30.10.2019

SPRÅK: - Før brukte vi ord som «den tredje verden» og «fattige land». Det gjør vi ikke lengre, sier Mina Mohseni, som vil undersøke hvilke ord man bør og ikke bør bruke i utviklingspolitikken.

Mina Hennum Mohseni blir den aller siste mottakeren av Changemakers innsiktsstipend. Det vil hun bruke på å lære mer om hvilken makt språk har i utviklingspolitikk.

- Teorien min er at hvilket språk vi bruker påvirker hvordan vi ser på og opplever verden, ikke bare omvendt.

Det sier Mina Hennum Mohseni, som nå blir den aller siste som mottar innsiktsstipendet (se faktaboks). Det neste året skal hun bruke på å undersøke hvilket språk ulike aktører i utviklingspolitikken bruker når de snakker om utviklingspolitikk, og betydningen av ord.

Språk som bidrar til urettferdighet

- Språk kan skape avstand mellom folk, og det kan føre folk sammen. Derfor er det viktig at man i utviklingspolitikk ikke velger ord som skiller oss fra hverandre. Jeg ønsker å se på språket som brukes i utviklingspolitikken og om det faktisk gjenspeiler verden rundt oss, og om feil språk i verste fall kan bidra til å skape urettferdighet, sier Mohseni.

Språk er makt, og da må vi finne ut hvilken makt det har.​

–Mina Hennum Mohseni

Mohseni skal intervjue politikere, aktivister, bistandsarbeidere og andre aktører for å finne ut hvilket språk de bruker.

- Jeg ønsker å se om det finnes en sammenheng mellom de ordene som brukes og urettferdige strukturer. Kan man for eksempel endre strukturell urettferdighet ved å snakke annerledes, spør hun.

Målet hennes er å gjøre de ulike aktørene mer bevisst på språket de bruker.

Vil ha et enkelt, men riktig språk

Mohsenis engasjement for språk i utviklingspolitikken begynte da hun var aktivt medlem i Changemaker. Hun er opptatt av at man skal kunne bruke ord som både er riktige, men også enkle for vanlige folk å forstå.

- Noen ord bruker vi ikke lengre fordi de gir feile assosiasjoner eller har en problematisk historie, som «den tredje verden» og «fattige land». Å bruke ordet «fattige land» for eksempel kan gi en ide om at alle fattige mennesker bor i fattige land, mens det ikke bor fattige i rike land, sier hun.

- For eksempel Changemaker jobber med å formidle vanskelige ting på en enkel måte. Da er en av utfordringene å si ting på en måte som folk forstår, uten at det blir feil. Utviklingspolitikk skal være forståelig for andre enn bare utviklingsnerdene.

Til de som mener det kan bli litt pirkete å undersøke hvilke ord som brukes har Mohseni dette å si:

- Det blir for enkelt å si «er det så farlig da»? Språk er makt, og da må vi finne ut hvilken makt de har.

Innsiktsstipendet

  • Innsiktsstipendet deles ut til unge mennesker mellom 18 og 30 som ønsker å bidra til økt innsikt i de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet.
  • Pengene til innsiktsstipendet ble gitt til Changemaker i gave fra Petter Skauen og Erling Borgen i 2011.
  • Stipendet har blitt delt ut hvert år siden 2012 og 2019 blir siste gang midler deles ut.
  • Stipendet har bidratt til flere rapporter, reportasjer og artikler om blant annet oljeleiting i Amazonas, etiske investeringer og okkupasjonen av Vest-Sahara.