Paul Patrick Børhaug får Innsiktstipendet 2015

Redaksjonen – 31.8.2015
Foto: Paul Patrick Børhaug; Fra serien "Blood of the Earth / The Matsès"

Foto: Paul Patrick Børhaug; Fra serien "Blood of the Earth / The Matsès"

Fotograf og journalist Paul Patrick Børhaug ønsker å samle all informasjon om Oljefondets innvirkning på urfolk. Det er litt av et prosjekt.

Paul er 25 år, med utdanning fra School of Oriental and Africal Studies i London, og har allerede fartet over store deler av verden, ofte med kameraet rundt halsen. Det var møtene med urfolk i Brasil og Peru som fyret opp under engasjementet for urettferdighetsproblematikk, og særlig hvordan urfolks rettigheter brytes. Av og til med god hjelp fra andre siden av kloden.

- Etter å ha besøkt en indianerstamme i Brasil som har Latin-Amerikas høyeste selvmordsrater, i stor grad som følge av lidelsene soyaindustrien påfører dem, ble jeg interessert i hvordan Norge påvirker urfolk, først og fremst gjennom Oljefondet, forteller han.

Paul Patrick Børhaug får Innsiktstipendet 2015.

Urfolk og røvere på nett

Fjorårets stipendmottaker, Elida Høeg, skrev om Oljefondets investeringer i en kobbergruve i Peru. Paul følger derfor, med prosjektet "Urfolk og røvere", opp arbeidet på dette temaet. Han ønsker å samle all mulig informasjon om Oljefondets påvirkning på urfolk - positivt som negativt - på ett sted.

- Nettportalen urfolkogrøvere.no blir en side som samler egne og andres artikler, samt oversatte artikler fra liknende internasjonale sider, forklarer han.

Etterhvert håper han dette kan gi større innsikt i urfolks sentrale rolle i det internasjonale klimaarbeidet, og vise hvordan deres rettigheter likevel blir systematisk overkjørt av andre interesser.

Mangel på kunnskap

- Urfolk er de beste til å forvalte naturområder, og i mine øyne, de som fortjener retten til land- og vannområder mest. Men faktum er at urfolk er verdens største og mest undertrykte minoritet.

Nøkkelen til endring er å vise nordmenn konsekvensene av Oljefondets plasseringer, og han stusser over medienes nåværende mangel på interesse for temaet.

- Jeg hører ofte sånn som at "det er utrolig at vi ikke får høre om dette!", og jeg tror mediene generelt undervurderer nordmenns interesse av å lese om dette. Men det er noe jeg skal endre på, understreker han.

- En ressurs for Changemaker

Innsiktstipendet skal støtte tiltak som gir økt innsikt i forhold som skaper og opprettholder urettferdighet, fattigdom og menneskerettighetsbrudd. Pauls prosjekt er med andre ord mitt i hjertet av stipendets formål.

- Vi gleder oss til å se resultatet. Dette blir en ressurs Changemaker kan bruke for å sikre at sparepengene våre bidrar positivt heller enn å gjøre skade, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.