Personvernserklæring

Changemaker er opptatt av å ivareta ditt personvern. På denne siden finner du informasjon om hvordan Changemaker samler inn og behandler dine persondata.

Personvern

Hvilke personopplysninger har vi?

Når du er medlem eller fast giver i Changemaker, oppbevarer vi personopplysninger fra deg slik som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epost. Vi får også informasjon om deg når du signerer opprop eller melder deg på nyhetsbrevet vårt. Personopplysninger kan også være bilder dersom du har samtykket til dette ved deltakelse på Changemakers arrangementer.

Sensitive personopplysninger er blant annet politisk overbevisning, medlemskap i politiske organisasjoner eller partier, helseopplysninger (f. eks allergier), og opplysninger om kjønn og legning. Behandling av personopplysninger i Changemaker vil stort sett alltid inkludere sensitive opplysninger.

Changemaker ved daglig leder er ansvarlig for behandling av denne informasjonen. Vi bruker dine personopplysninger til å informere om resultatene av din støtte, invitere til deltakelse i organisasjonens aktiviteter, samt til å oppfylle lovpålagte krav.

Hvem har tilgang på dine personopplysninger

Med mindre annet er opplyst er det sekretariatet som behandler personvernopplysninger. Changemaker deler ikke personopplysninger med andre enn våre underleverandører og offentlige, norske myndigheter, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Leder i våre lokalgrupper kan få tilgang på relevant informasjon som trengs for å komme i kontakt med deg. Dine personopplysninger blir ikke lagret lengre enn formålet tilsier. Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene til oss, men fra faste givere trenger vi f.eks. ditt fødselsnummer for å kunne rapportere skattefradrag til skattemyndighetene.

Datainnsamling på nett

Changemaker bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å gi en god brukeropplevelse og forbedre våre tjenester. Disse dataene oppbevares hos en tredjepart (Google Analytics) og inkluderer informasjon om hvor mange besøk nettsiden har hatt, hvilke plattformer som brukes og hvor lenge en er på Changemakers nettside. Changemaker får ikke tilgang på personsensitive opplysninger om deg gjennom bruk av cookies. Changemaker har ansvar for at tredjeparts behandling av ditt personvern ikke bryter med GDPR og Changemakers personvernerklæring.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg inn samtykker du til å motta vårt månedlige nyhetsbrev. Nyhetsbrevet gjør at vi kan fortelle medlemmer og faste givere om effekten av deres medlemskap eller bidrag. For å sende ut dette bruker vi navn og epost. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet og du vil da ikke motta dette lengre.

Faste givere

Dersom du er fast giver og vi ikke har ditt personnummer, forsøker vi å lese dette inn fra Folkeregisteret for at du skal få skattefradrag. Dette gjøres i forkant av den årlige skattekvitteringsutsendelsen, men det er ikke alltid vi får treff i registeret.

Kontroller derfor skattekvitteringen, som lander i postkassen innen 1. februar. Meld ifra til oss dersom du ønsker skattefradrag og vi ikke har ditt personnummer innen 15. februar.

Fødsels- og personnummer brukes kun til å innrapportere gaver, og vil aldri utleveres til andre. Du kan reservere deg mot at vi oppbevarer ditt personnummer ved å sende en e-post til post@changemaker.no.

Sletting

Changemaker innhenter og oppbevarer bare den informasjonen som er nødvendig for å utføre viktige funksjoner i vårt arbeid, og vil ikke bruke den uten ditt samtykke. Vi har derfor rutiner for å slette informasjon som ikke lenger er nødvendig. All informasjon om deg vil slettes etter fem år, dersom ikke annet er spesifisert når du gir oss tilgang til denne informasjonen. Dersom du melder deg ut vil vi oppbevare informasjon om deg i fem år, av hensyn til rapporteringer til myndighetene. I henhold til rapporteringskrav fra myndighetene vil vi ta vare på informasjon om navn, fødselsår, adresse, om du har betalt medlemskontingent, deltakelse på arrangementer, lokalgruppetilhørighet. Personer som er registrert i Changemaker register, kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Slik informasjon vil kun bli utleverte når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Dersom du har spørsmål til hvordan Changemaker behandler dine personopplysninger, eller ønsker å benytte deg av din rett til innsyn, retting, sletting eller du ønsker å reservere deg mot nye henvendelser fra oss, kan du sende en e-post til post@changemaker.no.