Rapport: Hensynsløs våpeneksport?

Redaksjonen – 4.11.2014

Rapporten "Hensynsløs våpeneksport?" går gjennom norsk eksport av militærutstyr til autoritære regimer, i perioden 2002 til 2012. Her kan du laste ned rapporten.

Rapporten er skrevet av Einar Tornes på oppdrag fra Changemaker.

Rapporten kan lastes ned i pdf-versjon her.

Hovedfunn

  • Norge har eksportert militærutstyr til autoritære regimer for til sammen 1,5 mrd. kroner i perioden 2002-2012
  • Disse landene er Bahrain, Egypt, De forente arabiske emirater, Jordan, Kuwait, Kina, Libya, Oman, Qatar og Saudi-Arabia
  • Av disse landene har Saudi-Arabiavært den største eksportmottakeren ved å motta militærutstyr for til sammen 650 millioner kroner i løpet av tiåret
  • Eksportpraksisen avviker sterkt fra regelverket av hensyn til demokrati og menneskerettigheter
  • I våpeneksportpolitikken havner dermed Norge på gal side i kampen for frihet og demokrati
  • Stortinget har lite innsyn i både lisenssøknadene som ligger inne til behandling hos UD, og i vurderingene som ligger til grunn for beslutninger om eksportlisens
  • For å styrke Stortingets evne til å føre kontroll over eksportpraksisen må politikerne kobles tettere til eksportkontrollen, og et parlamentarisk råd vil gi politikerne mulighet til nettopp dette

NB. Rapportforfatter vil gjøre to korrigeringer i rapporten: I rapporten omtales Kina som mottaker av norsk militærutstyr. Her burde rapporten vært mer presis på at eksportmottakerne er Macao og Hong Kong- to spesielle administrative provinser i Kina. Videre sier rapporten at årsaken til at eksportlisenser til Egypt i 2013 ble trukket tilbake ikke handlet om den politiske situasjonen i landet. Men det var faktisk tilfelle.