Reisebrev fra Finland

Mitzi Larssen – 13.6.2022

​I vår fikk jeg og Hanne fra sentralstyret gleden av å besøke Changemaker Finland og være med på deres “Changemaker-weekend”. Changemaker Finlands store kampanje nå er om overforbruk og klima, og dette var også tema for helgen. Vi var rundt 40 deltakere på et leirsted i Ulvila, vest i Finland. I tillegg til de finske changemakerne ble vi også godt kjent med Lina og Erik fra Sverige, som deltok som representanter fra Agera (ungdomsorganisasjon til ACT og Svenska Kyrkan).

Skrevet av Ingrid Marie Ørland

Det er alltid motiverende å møtes i engasjementet for en mer rettferdig verden! Man kan føle på håpløshet i møte med utfordringene, krisene og konfliktene verden står overfor. Å komme sammen, og se at vi er del av et stort internasjonalt nettverk som jobber for positiv forandring gir håp og motivasjon til å fortsette å kjempe! Ulike organisasjoner, eller deler av organisasjoner kan ha ulike strategier og måter å jobbe på, men fortsatt dette felles målet. Da er det så bra å kunne møtes og hente inspirasjon fra hverandre!

I løpet av helgen ble det holdt en rekke workshops, hvor man hadde fått inn eksperter fra bl.a. Kirkens Nødhjelp, innovasjonsfondet Sitra og Suomen Eläinsuojelu (finsk avis). Workshopene var både interessante, lærerike og var aktive og kreative. Å lære på denne måten er både gøy og lærerikt, og virket å fungere veldig godt for både nye og gamle changemakere. Workshop-holderne var også til stede under store deler av weekenden, noe som var positivt for gode samtaler f.eks. under måltidene. Vi deltok i workshops hvor vi jobbet med helhetlig tenkning og sirkulærøkonomi, hvordan leve mer bærekraftig i hverdagen, og hvordan skrive gode leserinnlegg.

I workshopen om bærekraftig hverdag, holdt av Dushyant Manchandia fra Sitra, ble spørsmålet om systemendring eller individuell endring reist. Noe han også svarte godt på: ja takk, begge deler! Et annet poeng å ta med fra hans workshop handler om hvordan man kan motivere folk til å ta bærekraftige valg. Mange motiveres av bærekraften i seg selv, mens andre er mer opptatt av f.eks. helse, velvære, økonomi eller å få hverdagen til å gå opp.

Hvordan kan vi bruke disse verdiene til å motivere for bærekraft? Et eksempel er at de samme løsningene ofte er bra for både klima, miljø og individuell helse. Dermed kan man motivere for bærekraftige valg gjennom flere verdier enn kun bærekraft i seg selv, og slik nå ut til og påvirke et større publikum.

På søndagen var det tid for aksjon! Vi drog inn til Pori sentrum hvor vi hadde stand på torget og gikk rundt i sentrum og delte ut ideer til ikke-materielle gaver. Det var en sosial, inspirerende og gøy weekend.

Vi håper å møte igjen våre nye finske og svenske venner snart! I mellomtiden tar vi med oss alt av inspirasjon og motivasjon tilbake til Norge!