Profilmateriell

Her finner du Changemakers profilmateriell. Alt materiell kan brukes fritt.

Logo

Høyreklikk for å laste ned logoene i vanlig png-format:Du kan også laste ned logoen som vektorgrafikk, om du skal lage ting som skal printes ut stort format:

Presentasjonsmal

Typografi

Selv om kampanjene til Changemaker gjerne får sine egne typografiske uttrykk, bruker vi hovedsaklig fire typesnitt.

Brandon Grotesque

Brandon Grotesque er en sans-serif typefamilie på seks vekter med matchende kursiv. Den ble designet av Hannes von Döhren i 2009/10 som lot seg påvirke av de geometriske typesnittene som var populære på 1920- og 30-tallet. Fonten har et funksjonelt utseende med en varm touch. Mens de mest ekstreme vektene Thin og Black tar seg godt ut i stort format (bl.a. brukt på titler i Changemakermagasinet) fungerer vektene Light, Regular, Medium også til lengre tekster. Fonten er lett å kjenne igjen på sin lave x-høyde og de avrundede hjørnene som gir den en særegen eleganse.

Brandon Grotesque kan kjøpes, eller man kan spørre en av kommunikasjonskonsulentene om hjelp siden de har lisens på sine jobbmaskiner. Et godt gratisalternativ kan være Josefin Sans eller standardfonten Trebuchet MS.

Aperçu

Aperçu er en realist sans-serif fra 2010, designet av Anthony Sheret and Edd Harrington ved designstudioet The Entene. Skriftfamilien, som består av fem vekter med tilhørende kursiv, pluss en monospace-variant, er basert på andre klassiske realist typesnitt fra tidlig 1900-tall. Designet har mye karakter og særpreg, og er lett gjenkjennelig fra andre grotesker.

Aperçu kan kjøpes, eller man kan spørre en av kommunikasjonskonsulentene om hjelp ettersom de har lisens på sine jobbmaskiner. Gode gratisalternativ kan være Monserrat eller standardfonten Trebuchet MS.

FF DIN

FF DIN er en realist sans-serif skrift designet i 1995 av Albert-Jan Pool, basert på DIN-Mittelschrift og DIN-Engschrift. Originalt ble typesnittet laget til industriell bruk, definert av det tyske standardiseringsorganet Deutsches Institut für Normung i 1931. På grunn av god lesbarhet og nøytralt design har DIN populært blitt brukt til skilting, og er i dag et av verdens mest brukte typesnitt. Det finnes mange versjoner av DIN basert på de originale 1451-tegningene, i alle mulige vekter og varianter. Changemaker har brukt FF DIN Pro til brødtekst på trykksaker i vektene Regular, Medium og Bold med tilhørende kursiv.

FF DIN kan kjøpes, eller man kan spørre en av kommunikasjonskonsulentene om hjelp ettersom de har lisens på sine jobbmaskiner. Gode gratisalternativ kan være Alte DIN eller standardfonten Helvetica.

Changemaker Normal

Profilfonten ble laget av Kristoffer Nilsen i forbindelse med design av den nåværende logoidentiteten til Changemaker på tidlig 2000-tall. Typesnittet er en stencilfont, noe som gjør den godt egnet til aktivisme, maling av banner og lignende, men også utfordrende til annen bruk. F.eks. bør den unngås når liten punktstørrelse kreves, eller til lengre tekster som krever god lesbarhet. Dette fordi den primært har en illustrativ funksjon, og et noe aggresivt uttrykk. I sammenhenger der det er spesielt viktig å synliggjøre tilhørighet til Changemaker kommer den til sin rett, siden den er helt unik og kun blir brukt av Changemaker.

Changemaker Normal kan lastes ned gratis her:

Fargebruk

Changemakers profilfarger er rød, svart, samt noen varme gråtoner i tillegg til hvit. Ved siden av disse er Changemaker supplert med en pallett av sterke farger. Ulike medier krever ulike fargekoder, og for at Changemaker skal ligne seg selv i alle sammenhenger er det viktig at man velger riktig farge til det aktuelle bruksområdet.

Det additive fargerommet RGB og definerer hvor mye rødt, grønt og blått en piksel skal lyse på skjerm. Det subtraktive fargerommet CMYK definerer hvor mye prosent cyan, magenta, gul og svart blekk en printer skal påføre papir. Pantone Matching System (PMS) er et mer presist system for trykk, med 1114 spotfarger basert på blandeforhold mellom 15 utgangsfarger, og brukes ofte ved produksjon av profilmateriell som ikke er papirbasert.


#242424 #46423f #605a57
rgb(36, 36, 36)
c:0 m:0 y:0 k:100
PMS ukjent
rgb(70, 66, 63)
c:15 m:15 y:20 k:80
PMS ukjent
rgb(96, 91, 88)
c:5 m:10 y:12 k:73
PMS ukjent
#76534b #9a8c7e #d2cfcd
rgb(166, 25, 46)
c:44 m:63 y:63 k:30
PMS ukjent
rgb(154, 140, 126)
c:0 m:11 y:20 k:47
PMS Warm Gray 9
rgb(210, 207, 205)
c:7 m:4 y:4 k:4
PMS Cool Gray 2
#a6192e
#ee4036 #f48e91
rgb(166, 25, 46)
c:0 m:100 y:79 k:20
PMS 187
rgb(238, 64, 54)
c:0 m:80 y:95 k:0
PMS ukjent
rgb(244, 142, 145)
c:0 m:55 y:30 k:0
PMS ukjent
#ffab24 #ffce03 #fff46d
rgb(255, 171, 36)
c:0 m:50 y:100 k:0
PMS ukjent
rgb(255, 206, 3)
c:0 m:18 y:100 k:0
PMS ukjent
rgb(255, 244, 109)
c:0 m:0 y:70 k:0
PMS ukjent
#009345 #70be54 #b6d99a
rgb(0, 147, 69)
c:85 m:10 y:100 k:10
PMS ukjent
rgb(112, 190, 84)
c:60 m:0 y:90 k:0
PMS ukjent
rgb(182, 217, 154)
c:30 m:0 y:50 k:0
PMS ukjent
#006f62 #00ad9c #8dd1cb
rgb(0, 111, 98)
c:100 m:50 y:74 k:0
PMS ukjent
rgb(0, 173, 56)
c:90 m:0 y:50 k:0
PMS ukjent
rgb(141, 209, 203)
c:43 m:0 y:23 k:0
PMS ukjent
#224099 #4f7dbe #9cdbf8
rgb(34, 64, 153)
c:100 m:90 y:0 k:0
PMS ukjent
rgb(79, 125, 190)
c:72 m:47 y:0 k:0
PMS ukjent
rgb(156, 219, 248)
c:35 m:0 y:0 k:0
PMS ukjent

Ikoner

Hovedtemaene som Changemaker jobber med, fred, internasjonal handel, global helse, klima og miljø, samt gjeld og kapitalflukt, har fått hvert sitt sett med ikoner. Et forenklet symbol i negativ svart/hvitt til bruk når liten størrelse kreves, og et i farger til mer illustrativ bruk.

Høyreklikk for å laste ned ikoner i vanlig png-format:

Du kan også laste ned ikonene som vektorgrafikk, om du skal lage ting som skal printes ut stort format: