Rett i COPen

Politisk utvalg for klima og miljø – 23.11.2015

I dag er det én uke igjen til klimaforhandlingene starter i Paris. Skal vi håpe på få en rettferdig avtale trengs mer penger på bordet fra land som Norge.

Mandag 30. november starter forhandlingene i Paris hvor resultatet skal være en ny klimaavtale. Denne avtalen legger føringene for den globale kampen mot klimaendringer fram til midten av dette århundret. Dette er svære saker!

#RettiCOP21

Trykk for å tweete til Trine Sundtoft!


Trykk for å tweete til Trine Sundtoft!

Nettopp derfor er det sykt viktig at utfallet blir rett - Rett i COP21! Changemaker mener at for at avtalen skal bli rett fordelingen av klimainnsatsen mellom rike og fattige land må være rettferdig. Det innebærer at rike land som har sluppet ut mest av klimagassene som forårsaker klimaendringer også bidrar mest.

Rike land som Norge, må bidra med penger til tilpasning av klimaendringene, teknologioverføring og kapasitetbygging i fattige land. Samtidig må rike land ta utslippskutt nasjonalt, og gjennomføre tiltak som bidrar til å utvikle landet til å bli et bærekraftig samfunn basert på fornybar energi.

Paris er en etappe

For avtalen skal bli rett må den bli utformet og fungere som et rammeverk som stadig kan og skal forsterkes. Det vil si at den må ha en plan for å øke utslippskuttene landene melder inn over tid, i tillegg til en plan for å øke klimafinansieringen over tid.

Paris må derfor bli sett på som en etappe på veien mot målet. Det som blir avtalt i Paris skal være et gulv vi skal bygge videre opp ifra. Paris er en tøff etappe, men veien videre blir muligens enda tøffere. Det er essensielt at dette "gulvet" som nå skal vedtas i Paris legger et så godt grunnlag som mulig for klimakampen vi såvidt har startet på.

Et samlet sivilsamfunn

Men Changemaker har troen på at vi kan klare det! Sammen med resten av sivilsamfunnet fra hele verden skal vi følge forhandlingene og presse verdens ledere i å enes om en rettferdig klimaavtale. Sivilsamfunnet har virkelig trappet opp i klimakampen. Dette skal vi vise verden over, helgen før forhandlingene settes i gang. Tusenvis av klimamarsjer over hele verden vil finne sted 28. og 29. november! Changemakerer kommer til å være med for å vise at folket står sammen og krever både klimarettferdighet og en fornybar framtid!