Riktig og viktig fredspris for bekjempelse av seksuell vold

Åsne Hanto – 6.10.2018

Dr. Denis Mukwege ved Panzi sykehuset i Kongo. Foto: Endre Vestvik / Kirkens Nødhjelp.

I går kom nyheten om at årets fredspris tildeles Denis Mukwege og Nadia Murad, for deres arbeid mot seksuell vold som våpen i krig. Changemaker ønsker med dette å gratulere med en svært fortjent og viktig pris!

Skrevet av Thea Crawfurd Svensen og Karoline Hasle Einang

Seksuell vold blir brukt som et strategisk våpen i krig. Kvinner, jenter og også menn og gutter voldtas systematisk av væpnede grupper som et bevisst maktmiddel for å ødelegge samfunn i flere deler av verden. I år 2000 kom FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325, som understreker at kvinner og jenter skal beskyttes mot voldtekt og andre former for seksuell vold i konfliktsituasjoner, men så langt har ikke det globale samfunnet klart å mobilisere for å bekjempe voldtekt som et våpen i krig. Changemaker mener det er fundamentalt å få på plass mekanismer som sikrer straffeforfølgelse av utøvere av seksuell vold.

Seksuelle overgrep er et våpen som er skadelig for enkeltindivider, familier og hele samfunn. Når Nadia Murad går ut å snakker om overgrepene hun har blitt utsatt for, baner hun vei for andre kvinner som har blitt utsatt for slike hendelser, som er avgjørende for å få problematikken på dagsorden. Et økt fokus i verdenssamfunnet kan bidra til å presse beslutningstakere å arbeide mot seksualisert vold. Derfor er denne prisen utrolig viktig. Den gir seksuell vold en rolle i fredsarbeid, og anerkjenner at menneskene som blir utsatt for denne type vold blir utsatt for krigshandlinger. Forhåpentligvis kan dette være med på å sette seksuell vold i krig høyere opp på agendaen, og få verdenssamfunnet til å åpne øynene for de strukturelle mekanismene som gjør seksuelle overgrep nærmest immune mot straffeforfølgelse.

Changemaker har de siste årene vært involvert i oppstarten av et ungdomsnettverk, REJADH, som jobber mot kjønnsbasert vold i fem afrikanske land, Somalia, Sør-Sudan, Mali, Burundi og DR Kongo. Sistnevnte jobber tett med Panzi, Dr. Mukweges organisasjon og sykehus. I går avsluttet vi et ukesseminar i Sagana, Kenya, med ungdom fra de forskjellige REJADH-gruppene, hvor påvirkningsarbeid mot seksuell vold i krig stod på agendaen. Denne fredsprisen blir også et symbol for disse modige, dyktige og ressurssterke ungdommene som jobber hardt for utslettelse av seksuell vold. Den viser hvor viktig og nødvendig arbeidet de gjør er. Den viser også at verdenssamfunnet ser dem og verdsetter arbeidet de gjør, fordi den er helt avgjørende for å få bukt med et grusomt våpen som ødelegger enormt mange liv.

For å lære mer om Dr. Mukwege, og hans arbeid anbefaler vi dokumentaren “He Who Mends Women”, som du kan finne på NRK Nett-TV, eller “City of Joy” på Netflix, som forteller om kvinnesenteret for overlevende fra seksuell vold som Panzi driver i Bukavu.