Sammen for en lov som beskytter mennesker og miljø

Åsne Hanto – 1.9.2020

Tirsdag 1. september ble koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN) lansert. Koalisjonen er en sammenslutning av 55 aktører som sammen arbeider for å få på plass en norsk menneskerettighetslov for næringslivet.

Changemaker, som i vår lanserte kampanjen #hvisingensjekka for et mer ansvarlig næringsliv, er med i koalisjonen sammen med 54 andre aktører fra sivilsamfunn, næringsliv og fagforbund.

Les mer: Koalisjonen KAN

– Handel er en fantastisk mulighet for utvikling og vekst, men altfor ofte forekommer store brudd på menneske- og arbeiderrettigheter i bedrifters leverandørkjeder. Vi trenger en god lov som sikrer at de tingene vi kjøper på butikken er etisk produsert. Dette er noe vi har jobbet lenge med, og det er flott at KAN nå endelig er lansert. Initiativet viser tydelig at også norske selskaper ønsker en regulering, sier Changemaker-leder Embla Regine Mathisen.

Til stede på lanseringen var også statssekretær Erik Lunde (KrF) fra Barne- og familiedepartementet, og statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I november 2019 la Etikkinformasjonsutvalget fram et forslag til en lov som vil pålegge norske bedrifter å utføre såkalte menneskerettslige aktsomhetsvurderinger. Dette betyr at de må kartlegge hvor i sine leverandørkjeder de risikerer å bidra til menneskerettighetsbrudd, og deretter arbeide for å minimere denne risikoen. Dette lovforslaget ivaretar langt på vei behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet. KAN jobber for at lovforslaget resulterer i en best mulig lov.

Lovforslaget vil sannsynligvis bli behandlet i løpet av høsten.

KAN ber om en menneskerettighetslov for næringslivet som:

 • Forplikter norske bedrifter til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) gjennom:
  • En offentlig tilgjengelig policy som beskriver hvordan ansvaret for menneskerettighetene håndteres.
  • Å gjennomføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og miljø.
  • Å iverksette tiltak på bakgrunn av nevnte vurderinger.
  • Å ha prosedyrer for oppreisning.
 • Forutsetter så stor grad av åpenhet som mulig om aktsomhetsvurderinger og tiltak.
 • Inneholder hensiktsmessige sanksjonsmuligheter for å sikre etterlevelse.
 • Forplikter norske myndigheter til å tilgjengeliggjøre ressurser for dette arbeidet.