Seks vedtak som forandret verden

Stian Fossum Larsen – 5.2.2020

Changemakers årssamling har lagt grunnlaget for en rekke store politiske gjennomslag. I år kan det være akkurat ditt forslag som forandrer verden!

Årssamlingen (ÅS) er Changemakers øverste demokratiske organ. Her tas organisasjonens aller viktigste avgjørelser. I år skal vi blant annet finne ut hvilke politiske saker vi skal jobbe med, vi skal velge nye folk i verv, vi skal legge planer for neste års arrangementer og ikke minst bestemme neste års hovedtemakampanje.

Bli med og form Changemakers framtid på ÅS 27.-29. mars (påmeldingsfrist 1. mars).

ÅS er arenaen for de store diskusjonene og de viktige vedtakene, og det som blir bestemt har stor betydning. Et enkelt vedtak, kanskje basert på akkurat ditt forslag, kan faktisk bidra til å forandre verden!

Bare sjekk denne listen med seks viktige politiske gjennomslag, som alle startet på ÅS:

1. Land-for-land rapportering

På årssamlingen i 2009 vedtok Changemaker at vi skulle jobbe for en såkalt land-for-land rapportering. Multinasjonale selskaper kunne nemlig være uærlige om hvor de hadde tjent pengene sine, og flytte overskuddet til skatteparadis. Dette gjør det mulig å ikke betale skatt i landene hvor verdiskapningen og arbeidet faktisk skjer. Med land-for-land rapportering må selskaper oppgi akkurat hvor mye de tjener i hvert land, og tiltaket er derfor et viktig skritt for å unngå kapitalflukt.

Changemaker satte fokus på saken flere år på rad, gjennom for eksempel Siggy-kampanjen. Kampanjen endte med at Sigbjørn Johnsen innførte land-for-land rapportering i 2013.


2. Et grønnere oljefond

I 2005 vedtok Changemaker at neste hovedtemakampanje skulle handle om klima. På Landsstyret etter det ble det bestemt at vi ønsker at Oljefondet skulle trekke seg ut av gass og kull. Om sommeren gjennomførte vi en kampanje der vi på et tidspunkt bokstavelig talt vasket finansdepartementet reint for de skitne investeringene sine.

I fjor annonserte daværende finansminister Siv Jensen at Norge skal trekke fondet ut av selskaper som driver olje- og gassleting.


3. Klimastreik og klimafordrevnes rettigheter

På årssamlingen i 2018 ble det igjen vedtatt at Changemakers neste hovedtemakampanje skulle handle om klima. I løpet av kampanjeperioden, som fortsatt pågår, har Changemaker vært med på å mobilisere titusener av norske skoleelever til klimastreik, og bidratt til å skape en folkebevegelse Norge ikke har sett maken til på mange tiår.

Gjennom kampanjen har vi også lykkes med å sette de menneskelige ofrene av klimaendringene på dagsorden. Aldri før har politikerne på Stortinget snakket mer om klimafordrevne enn de gjorde i 2019.


4. Stans av våpensalg

I 2017 økte Norge sitt salg av krigsmateriell til andre land med 30 prosent sammenlignet med året før. På listen over kjøpere sto en rekke autoritære regimer i Midtøsten. Samme år ble det på Changemakers årssamling bestemt at organisasjonens neste hovedtemakampanje skulle omhandle norsk våpenpolitikk.

Changemaker la press på regjeringen, og Norge stanset etter hvert sitt salg av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, og av alt militært utstyr til Saudi-Arabia. Etter omfattende press fra sivilsamfunnet ble det i 2019 bestemt at Norge heller ikke skal behandle nye søknader om eksport av krigsmateriell til Tyrkia.

Samtidig som disse enkeltvedtakene er viktige, løser de ikke de underliggende problemene med norsk våpenpolitikk. Changemaker vil derfor fortsette å kjempe for strengere kontroll og mer åpenhet rundt norsk våpeneksport. Norge skal ikke tjene penger på at andre regimer undertrykker og bryter menneskerettighetene.


5. Kjønnsbasert vold

I 2009 ble det politiske utvalget for global helse opprettet på årssamlingen, og begynte å sette fokus på kjønnsbasert vold som et alvorlig strukturelt problem. Gjennom utvalgets arbeid har Changemaker bidratt til det lokale, nasjonale og globale fokuset på dette enorme problemet.

Og nettopp dette arbeidet fikk sitt høydepunkt da legen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad mottok Nobels Fredspris i 2018.


6. En verden fri for atomvåpen

Atomvåpen er de verste masseødeleggelsesvåpnene mennesker har skapt. Derfor vedtok årssamlingen i 2007 at vi skulle jobbe for et forbud mot disse våpnene. Da Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN, fikk en gren i Norge, ble Changemaker umiddelbart med i denne.

Vi har siden jobbet aktivt mot atomvåpen. Blant annet var vi tilstede på forhandlingene i FN om et atomvåpenforbud, som ble vedtatt i 2017. Samme året vant ICAN Nobels Fredspris.


Vil du fremme endringsforslag til ÅS?

Alle Changemakers medlemmer kan sende inn endringsforslag til de offisielle dokumentene (vedtekter, politisk plattform, handlingsplan og uttalelser). Fristen er fredag 21. februar. Endringsforslag kan sendes inn ved å fylle ut skjemaet på denne lenken.