​Seks politiske gjennomslag som begynte på Changemakers Årssamling

Åsne Hanto – 13.3.2019

Det å forandre verden kan begynne med et enkelt forslag på Årssamlingen i en liten ungdomsorganisasjon i lille Norge. Og du kan være med!

Hvert år i tjue år har Changemakere fra hele Norge møttes på organisasjonen høyeste organ, Årssamlingen (ÅS), for å bestemme hvilken politikk Changemaker skal ha. Gjennom å forme hvordan Changemaker skal jobbe for å forandre verden, bidrar unge folk faktisk til å forandre verden.

Det har vært mange store diskusjoner og viktige vedtak i årene som har gått. Bildet under illustrerer godt hvor viktig disse vedtakene er. I bildet demonstrerer fysiker Stephen W. Morris hvordan en dominobrikke kan velte en annen brikke som er 1,5 gang større. I fysikkverdenen betyr det at en liten brikke på 5 mm kan velte Empire state Building gjennom 29 ledd og i Changemakerverdenen betyr det at et enkelt vedtak kan skape en mer rettferdig verden. Her er derfor seks tilfeller der vi har fått store politiske gjennomslag, som viser hvor viktig ÅS er.

Usikker på hvordan du skriver endringsforslag? Sjekk vår videotutorial her.1. Illegitim gjeld

På årssamlingen i 2002 kom det inn et endringsforslag til Changemakers politiske plattform om illegitim gjeld. Bakgrunnen for dette var at gjeld ble brukt som et maktmiddel for å overstyre utviklingslandenes politikk, noe changemakere ikke kunne stå inne for. På grunn av dette tillegget ble det i 2005 utarbeidet en kampanje der vi krevde at Norge skulle slette skipseksportsgjelden til lav- og mellominntektsland fordi den var illegitim og urettferdig.

Ikke lenge etter fikk man gjennomslag for at Norge skulle slette hele 2,9 milliarder av u-landsgjelden, noe som lettet på den økonomiske byrden for både Ecuador, Jamaica, Peru, Sudan, Burma og flere.


2. Land-for-land rapportering

Tre år etter Changemaker fikk gjennomslag for gjeldslette av illegitim gjeld, vedtok organisasjonen at vi måtte jobbe for en såkalt land-for-land rapportering på Årssamlingen i 2009. Multinasjonale selskaper kunne nemlig være uærlige om hvor de har tjent pengene sine, og flytte overskuddet til skatteparadis. Dette gjør det mulig å ikke betale skatt i landene hvor verdiskapningen og arbeidet faktisk skjer. Med land-for-land rapportering må selskaper oppgi akkurat hvor mye de tjener i hvert land, og tiltaket er derfor et viktig skritt for å unngå kapitalflukt.

Changemaker satte fokus på saken flere år på rad, gjennom for eksempel Siggy-kampanjen. Kampanjen endte med at Sigbjørn Johnsen innførte land-for-land rapportering i 2013.


3. Et grønnere oljefond

I 2005 vedtok Changemaker at neste hovedtemakampanje skulle handle om klima. På Landsstyret etter det ble det bestemt at vi ønsker at Oljefondet skulle trekke seg ut av gass og kull. Om sommeren gjennomførte vi en kampanje der vi på et tidspunkt bokstavelig talt vasket finansdepartementet reint for de skitne investeringene sine.

For bare en knapp uke siden annonserte Siv Jensen at de skal trekke fondet ut av selskaper som driver olje- og gassleiting.

4. Egentlig eierskapsregister

Med store, kompliserte eierskapsstrukturer kan det være omtrent helt umulig å vite hvem som faktisk eier et multinasjonalt selskap. Det betyr også at de ikke blir holdt ansvarlig for eventuell kriminalitet eller korrupsjon de eller selskapet begår. I 2014 vedtok ÅS at vi skulle jobbe for et egentlig-eierskapsregister, der de virkelige eierne av et selskap er registrert og offentligheten kan få tilgang.

På grunn av vårt arbeid med dette er det nå et forslag ute på høring fra Stortinget om nettopp eierskapsregister.


5. Kjønnsbasert vold

I 2009 ble det politiske utvalget for global helse opprettet på ÅS, og begynte å sette fokus på kjønnsbasert vold som et alvorlig strukturelt problem. Gjennom utvalgets arbeid har Changemaker bidratt til det lokale, nasjonale og globale fokuset på dette enorme problemet.

Og nettopp dette arbeidet fikk sitt høydepunkt da legen Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Murad mottok Nobels Fredspris i 2018.


6. Atomvåpenfri verden

Atomvåpen er de verste masseødeleggelsesvåpnene mennesker har skapt. Derfor vedtok Årssamlingen i 2007 at vi skulle jobbe for et forbud mot disse våpnene. Da Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN, fikk en gren i Norge, ble Changemaker umiddelbart med i denne.

Vi har siden jobbet aktivt mot atomvåpen, blant annet har vi vært tilstede på forhandlingene i FN om et atomvåpenforbud, som ble vedtatt i 2017. Samme året vant ICAN Nobels Fredspris.


Å forandre verden kan ta litt tid, men det er verdt det når vi endelig får gjennomslag. Det viser at Changemaker er visjonære og har den gode politikken for en bærekraftig fremtid.

Har du lyst til å være med å skape den fremtiden? Bli med på ÅS, 26.-28. april.

Lurer du på hvordan du sender inn endringsforslag? Se her: