Si ja til et forbud mot atomvåpen

Anne Sofie Lid Bergvall – 26.9.2016

Changemakers leder holdt appell for en gjeng morgenfriske demonstranter (Foto: Frode Ersfjord/Nei til Atomvåpen)

I dag er det FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen. Vi holdt appell utenfor UD for å si at Norge må stemme Ja til forhandlinger om et forbud i FN. Her kan du lese appellen.

God Morgen!

I dag lever vi i en verden der nesten 800 millioner mennesker sulter og hvor over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og konflikt. I dag lever vi i en verden der det årlig brukes godt over 100 milliarder amerikanske dollar på atomvåpen. I dag lever vi i en verden med rundt 15.000 atomvåpen og der 1800 av dem kan avfyres på få minutter.

Vi klarte ikke nå tusenårsmålene. Verdensbanken har regnet ut at med en lavere sum enn den som brukes på å holde verdens 15.000 atomvåpen vedlike ville vi i ha oppfylt målene før 2015. Isteden lever vi i dag i en verden der noen av våre ledere velger å bygge en verdensorden på frykt heller en samarbeid.

Vi vet at de humanitære konsekvensene ved bruk av, eller en ulykke knyttet til, atomvåpen er katastrofale. De er uakseptable og kan ikke forsvares. 127 stater har sluttet seg til Østerrikes humanitære løfte. 127 stater har lovet at de skal jobbe for at atomvåpen skal stigmatiseres, forbys og avskaffes. Det gjelder ikke Norge. 107 stater har erklært sin støtte til å starte forhandlinger om et forbund mot atomvåpen i FN. Det gjelder ikke Norge.

Forbudene mot landminer, og kjemiske og biologiske våpen var vesentlige for nedrustningen av disse våpnene. Et forbud er et virkemiddel for å forandre en situasjon. Den forandringen må komme nå!

Et forbud vil ikke avskaffe atomvåpenarsenalene over natten. Men et forbud vil styrke normen om at atomvåpen aldri kan brukes. En avtale om forbud vil bety at det blir forbudt å produsere atomvåpen i de landene som har signert avtalen, og det vil bli forbudt for banker og fond å investere i atomvåpenproduksjon. På den måten vil et forbud gjøre det vanskeligere, dyrere og mindre attraktivt for atomvåpenstatene å satse på atomvåpen og i tillegg hindre spredning. Vi lever i et land med ledere som nå setter vår fremtid på spill.

Changemaker ønsker en verden bygget på samarbeid, ikke frykt. Changemaker ønsker en verden der vi ikke er i konstant fare for enorme humanitære katastrofer. Changemaker ønsker en verden der ressursene brukes til helse og utdanning, heller enn å holde våpen som per definisjon ikke kan brukes, vedlike. Vi trenger ledere som klarer å se sammenhenger, som klarer å se at det er umulig å oppnå en rettferdig verden med maktbalansen og ressursbruken verdens atomvåpen fører til. Vi ønsker ledere som tør å stå for fred og samarbeid, som har guts til å si JA til fred, JA til liv, og JA til et forbud mot atomvåpen.