Skal vi stanse?

Redaksjonen – 1.3.2015

Kampanjen gikk fra sommeren 2014 til våren 2015, og hadde som mål å bedre kontrollen på den norske våpeneksporten.

Kampanjen "skal vi stanse" krevde at Norge stanser alt salg av militært materiell til regimer som undertrykker og bryter menneskerettigheter. Selv om Norges regelverk ikke tillater salg av militært materiell til land hvor det er fare for undetrykkelse og menneskerettighetsbrudd, er dette likevel praksis dersom utstyret i seg selv ikke kan brukes til undertrykkelse. Changemaker mener at ethvert salg til et udemokratisk regime er med på å legitimere denne praksisen uavhengig av utstyrets karakter.


Kampanjen krevde at


1. Norge må stanse all eksport av krigsmateriell til autoritære regimer

2. Changemaker vil ha større åpenhet fra regjeringen om hvorfor noen land får avslag mens andre land blir godkjent:

2.1: eksportmeldingene må legges fram på vårhalvåret etter at eksporten er gjennomført

2.2: det må være åpent for offentligheten hvem som er forventet sluttbruker av krigsmateriellet.


Kampanjen fikk med seg alle ungdomspartiene på laget, men og fikk gjennomslag for krav 2.1. Kampanjen har ennå ikke lykkes i å stanse all eksport til autoritære regimer.

Lurer du på noe mer om kampanjen kan du ta kontakt med fredsutvalget.