Skatt 2.0

Åsne Hanto – 1.1.2018

I kampanjen krevde Changemaker at skattesystemet må oppdateres for å forhindre ulovlig kapitalflukt.

I 2017, gjennom kampanjen Skatt 2.0, satte Changemaker fokus på hvordan skatteflukt skaper fattigdom og urettferdighet. Vi tok til tale for en oppdatering av skattesystemet, og krevde:

  • Innføring av enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap.
  • Innføring av tiltak som hindrer skatteplanleggere i å bidra til ulovlig kapitalflukt.

Skatt 2.0 er oppdateringen skattesystemet vårt trenger for å bli rettferdig. Milliarder av kroner gjemmes i skatteparadis hvert år. Dette er penger stater kunne ha brukt på helse og utdanning, for å nevne noe. I stedet havner de i lomma på rike selskaper og eiere som allerede har store formuer. Mens kapitalflukten er utfordrende for Norge, er konsekvensene langt større i lav- og mellominntektsland

En enhetlig tilnærming til skattlegging betyr at man ser på på den totale inntekten i et multinasjonalt selskap, altså inntekten selskapskonsernet har i alle land samlet. Deretter benytter man en fordelingsnøkkel for å finne ut av hvor mye av skattegrunnlaget (profitten som skal skattes på) som skal skattes av i hvert enkelt av landene selskapet har virksomhet. Formelen kan inneholde elementer som salg, ansattekostnader og eiendeler. Hvert enkelt land kan da selv bestemme hvilket skattenivå de ønsker å ha.

Skatteplanleggere er ofte advokat- og revisjonsselskaper som bistår store selskaper med å gjemma unna skatten. Som vi så i Panama Papers kan et lite selskap bidra til å snyte land for milliarder. Der kom det frem at advokatselskapet Mossack Fonseca hadde hjulpet politikere, selskapsdirektører og kjendiser å gjemme penger i oppdiktede selskap og skatteparadis. Skatteplanleggere oversees ofte i debatten, samtidig som de har stor makt. Ikke bare hjelper de selskapene med å snyte på skatten, de deltar ofte i utarbeidelsen av nye skatteregelverk. Det er svært problematisk at de som utnytter systemet også får lov til å lage det. Det oppdaterte systemet må derfor stille skatteplanleggerne til ansvar.