Skatteparadis er problematisk. Vi vil bekjempe ulovlig kapitalflukt.

FN anslår at det hvert år forsvinner 600 milliarder dollar globalt i ulovlig kapitalflukt. Både Norge og internasjonale samarbeidsorganer har til nå gjort for lite for å forhindre dette, og har med det latt problemet vedvare og vokse seg større. Dette går aller hardest utover utsatte mennesker i lav- og mellominntektsland. Det er urettferdig!

Det vanskelige problemet med ulovlig kapitalflukt har nok ingen enkeltløsning. En viktig start vil likevel være demokratisk samarbeid i internasjonale fora. Changemaker mener Norge må ta en aktiv lederrolle i kampen og jobbe for en skattekonvensjon i FN.

For å løse problemet trenger vi også nasjonale løsninger. Vi må jobbe for mer åpenhet her hjemme! To aktuelle tiltak er å endre advokaters taushetsplikt når de opptrer i rollen som skatterådgivere, slik at de ikke har en mer omfattende taushetsplikt i rollen enn eksempelvis revisorer har. Begrunnelsen for den strenge taushetsplikten gjør seg ikke gjeldende når advokaten opptrer i denne rollen. Videre vil det være sentralt å få på plass et system med Utvidet Land for Land-rapportering, hvor bedriftene ikke kan unnta verdiene sine i skatteparadiser fra rapporteringen sin.

En god nyhet er at den nye regjeringen har vedtatt å jobbe for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet. Det er imidlertid viktig at dette ikke blir noe annet enn den skattekonvensjonen vi trenger.

Bli med oss og krev at Regjeringen jobber aktivt for en internasjonal skattekonvensjon i FN, og at vi får mer åpenhet rundt ulovlig kapitalflukt her hjemme!

Hvordan bidra i kampanjen?

Bli medlem: Changemaker jobber aktivt for at Norge skal bekjempe kapitalflukt, både borte og hjemme. Ved å bli medlem i Changemaker støtter du kampen. Jo flere vi er, desto større er sjansen for gjennomslag.

Støtt vårt arbeid: Du kan også støtte Changemakers arbeid ved å donere et fast beløp i måneden eller gi et engangsbeløp.

Bruk sosiale medier: Changemaker vil i kampanjeperioden dele masse innhold på sosiale medier. Hjelp oss å spre budskapet, eller lag ditt eget innhold og del. Nederst på denne siden finner du nedlastbare kampanjebilder til Instagram og Facebook som du kan dele i dine egne kanaler.