– Skivebom å kutte informasjonsstøtten

Redaksjonen – 8.10.2014

Hanne Sofie Lindahl

Regjeringens forslag om å kutte informasjonsstøtten med en tredjedel, fra 91 til 60 millioner kroner, er med å på strupe utviklingsdebatten i Norge. For Changemaker vil et slikt kutt potensielt ha katastrofale konsekvenser for organisasjonens informasjons- og påvirkningsarbeid.

– Resultatet av regjeringens kutt i informasjonsstøtten vil rett og slett være en dårligere utviklingspolitikk, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker. Formålet til støtteordningen er å skape en kritisk debatt i det brede lag av befolkningen rundt norsk utviklingspolitikk, og dette målet vil være vanskelig nå med et så kraftig kutt, fortsetter hun.

Informasjonsstøtten skal bidra til økt debatt om norsk utviklingspolitikk og økt kunnskap om globale spørsmål. I statsbudsjettet begrunnes kuttet med utgangpunkt i en rapport av Gambit Hill + Knowlton Strategies fra ifjor. Rapporten har i ettertid blitt kritisert for for sin analyse av organisasjonenes fotavtrykk i media.

I Statsbudsjettet for 2015 påpekes det at informasjonsstøtten ikke lenger vil kunne brukes på sekretariatsfunksjoner og seminarvirksomhet.

– Disse formuleringene er uklare, men svært urovekkende for de organisasjonene som mottar midler gjennom denne ordningen, sier Lindahl.

Strider mot anbefalinger

Regjeringens kutt av informasjonsstøtten, med påfølgende begrensninger for støttens bruk, strider imot den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen fra 2012, som påpeker at det er behov for kunnskapsrik debatt om hvordan norsk utviklingspolitikk kan forbedres og at opplysningsarbeid som når ut til det brede lag av befolkningen og som engasjerer barn og unge skal prioriteres.

Ved å skjære ned på organisasjonenes mulighet til å være gode vaktbikkjer, og dermed sørge for en selvkritisk og effektiv utviklingspolitikk, mener Lindahl at Regjeringen bommer på målet.

Dette er en rolle som har blitt understreket både av en enstemmig utenriks- og forsvarskomite i 2012 og senest i fjor av OECD, sier hun.

– Vi trenger engasjerte og kunnskapsrike ungdommer

Strupingen av informasjonsstøtten er et faretruende signal for norske ungdomsorganisasjoner og for den norske utviklingsdebatten.

- Verden trenger engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som brenner for en mer rettferdig verden, og vi trenger en politikk og politikere som tilrettelegger for dette, avslutter Lindahl.

Kontakt: Hanne Sofie Lindahl, leiar i Changemaker, på hsl@nca.no, tlf. 98246441