Skolestreikerne krever svar i partidebatt 25. september

Åsne Hanto – 14.9.2020

På den store skolestreikdagen fredag 25. september samler vi alle stortingspartiene til livestreamet debatt. Vi krever svar fra politikerne våre om hvordan de skal løse klimakrisa.

Fredag 25. september kl. 12.30 - 14.30 kan du bytte ut skoletimen med partidebatt om klima. Nå er det kun et år igjen til stortingsvalget, og partiene må svare oss: Har ditt parti en troverdig plan for hvordan vi skal få en levelig framtid?

– Vi samler alle stortingspartiene til debatt, der de blir nødt til å svare ærlig på våre spørsmål om hvordan de skal løse klimakrisa. Vi har streiket, vi har ropt, og politikerne har hatt utallige muligheter til å handle. Likevel reduseres utslippene i sneglefart, mens uforsvarlige oljetillatelser deles ut i rekordfart, sier Tina Razafimandimby Våje (17), som har vært en av initativtakerne bak skolestreikene i Norge, siden begynnelsen i 2018.

Arrangementet vil finne sted på den neste store skolestreikdagen, fredag 25. september.Programmet for dagenbestår av en rekke korte “skoletimer” der vi underviser om klima gjennom skolefagene, samt en debatt med representanter fra alle stortingspartiene.

Du kan følge hele arrangementet live via stream på Changemakers Facebook-side fra kl. 12.30 - 14.30.

Les mer (Facebook): Skolestreikernes partidebatt

Program:

12:30 - 13:00: “Skoletimer” med knusende klimafakta som politikerne ikke kan ignorere

13:00 - 14:00: Debatt mellom alle partiene på Stortinget

14:00 - 14:30: “Skoletimer” og tolking av politikernes (tomme?) ord og løfter

I debattpanelet har vi:

 • Fremskrittspartiet: Jon Georg Dale
 • Høyre: Stefan Heggelund
 • Kristelig Folkeparti: Tore Storehaug
 • Venstre: Ola Elvestuen
 • Miljøpartiet de grønne: Une Bastholm
 • Arbeiderpartiet: Åsmund Aukrust
 • Sosialistisk Venstreparti: Audun Lysbakken
 • Rødt: Marie Sneve Martinussen
Skoletimer:
 • Matematikk med Penelope Lea – Hvor store er Norges utslipp og utslipp fra norsk olje?
 • Naturfag – Sammenheng mellom klima og naturkrisen
 • Mat og Helse – Matproduksjon i en varmere verden
 • Samfunnsfag – Hvordan kan vår stemme bli hørt i Stortingsvalget?
 • Norsk – Hvilke retoriske grep bruker politikere for å slippe å redde klima?
 • Historie – Skolestreikbevegelsen er historisk – men hva har den betydd?
 • Geografi – Hvor rammer klimaendringene verst?
 • Yrkesfag – Hvilke arbeidsplasser skapes i det grønne skiftet?

Her er tre alternativer til hvordan delta på debatten:

1. Overbevis læreren din om at debatten er lærerik og skolefaget kan vente

Den kuleste måten å følge med på denne debattsendinga må jo være å se den på tavla i klasserommet etter at dere har overbevist lærereren om at klimahandling fra politikerne haster mer enn noen skoletime.

Vi tror det fungerer best om du får med enten klassen din eller elevrådet på å levere dette brevet til læreren og/eller skoleledelsen. Dersom klassen eller elevrådet ikke vil være med, så er det også veldig fint å levere det som enkeltperson eller en gruppe!

Våren 2020 ble både “bærekraftig utvikling” og “demokrati og medborgerskap” løftet inn i norsk læreplan som tverrfaglig tema. Man kan ikke dekke disse temaene i undervisningen uten å utforske spørsmålet: Hvilken påvirkning har et globalt ungdomsopprør og norgeshistoriens største miljødemonstrasjon på norsk miljøpolitikk? Det er også en viktig del av verdigrunnlaget i læreplanen at elever skal ha medvirkning og reell innflytelse på sin skolehverdag.

2. Se debatten på PC/nettbrett/mobil i skoletimen

Dersom læreren ikke lar seg overbevise, så kan dere finne deres indre aktivist og ta fram en egen skjerm og hodetelefoner og følge med på debatt heller enn skoletimen.

3. Samle klassen eller en gjeng for å se på debatten

En annen mulighet dersom læreren ikke lar seg overbevise er å finne sin indre skolestreiker og droppe skoletimen for å heller bruke tiden på klima. Sett dere sammen i gangen, i kantina eller i skolegården og se på debatten! Hvis dere gjør dette så er det særlig viktig at dere holder 1 meter avstand.

En del av grunnen til at vi arrangerer debatt heller enn skolestreiker er at vi ikke kan møtes i forsamlinger. Dersom man bryter smittereglene når man ser på debatten, så kan det være skadelig for saken i tillegg til at man utsetter andre for økt smitterisiko!