Slik kan Oljefondet investere mer etisk

Åsne Hanto – 30.9.2019

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal finne ut hvordan Oljefondets penger kan investeres mer etisk. Her er Changemakers fem tips.

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som det offisielt heter, er verdens største statlige fond og er investert i over 9000 selskaper verden over. Til sammen eier vi nordmenn mer enn 1 % av alle aksjer som finnes i verden.

Med så store investeringer kommer også mye makt, og mye ansvar. Det vi investerer i - og ikke investerer i - har mye å si og derfor er det viktig at vi har klare etiske retningslinjer for hvor vi putter pengene våre. I dag har vi et etikkråd som skal passe på at Oljefondet følger regelverket. Dette rådet består av fem mennesker - som skal overvåke 9000 selskaper!

I april satt regjeringen ned et utvalg av fagfolk som skal vurdere om de etiske retningslinjene for Oljefondet bør endres. Det mener Changemaker at de bør, og her er våre fem tips til hva som må gjøres bedre.

1. Etikk, ikke bare butikk

Når Norge er investert i over 9000 selskaper har vi et stort ansvar. Hensikten med fondet er at Norge skal tjene penger. Men vi i Changemaker mener de etiske hensynene må alltid trumfe de økonomiske, og vi ønsker oss et etikkråd der etikkrådet kan gjøre uavhengige vurderinger av de etiske forpliktelsene, uten å bli stoppet av veto fra Norges Bank.

2. Trekke ut investeringene fra våpenindustrien

I 2016 ble et begravelsesfølge i Jemen truffet av en bombe og 155 mennesker ble drept. Angrepet ble utført av den saudi-ledede krigskoalisjonen som kriger i Jemen, og missilet var fra selskapet Raytheon - som Oljefondet er tungt investert i. Dette er bare ett av de mange våpenselskapene Norge er deleier i - faktisk eier vi aksjer i 42 av verdens 100 største våpenselskaper.

Changemaker mener det er forkastelig at Norge skal tjene penger på selskaper som produserer og selger krigsmateriell, og mener vi må trekke ut investeringene i alle våpenproduserende selskaper.

3. Investere i klimavennlige, ikke klimaverstinger

Exxon Mobile, Petroles Mexicanos og Gazprom har til sammen stått for 7,8 prosent av verdens klimagassutslipp mellom 1988 og 2015. Disse eier Norge aksjer i - selv om det etiske regelverket vi allerede har sier vi ikke skal investerer i selskaper som står for store klimaødeleggelser.

Heller enn å eie klimaverstinger som olje- og gasselskaper, burde Oljefondet investeres i fornybare løsninger. I dag vil ikke Stortinget tillate Oljefondet å investere i det som heter unotert infrastruktur, altså selskaper som ikke er på aksjebørsen - og de fleste selskaper som driver med fornybar energi er ikke børsnoterte. Dette mener vi er skikkelig dumt. Oljefondet må derfor ut av klimaverstingene, og inn i de klimavennelige løsningene.

4. Styr unna skatteparadisene

Det internasjonale pengefondet (IMF) har estimert at den årlige kapitalflukten i verden er på 600 milliarder dollar. Dette er penger som kunne vært brukt på utbedring av velferdstjenester, men som havner på hemmelige bankkontoer i skatteparadis. Dette er et globalt problem, og problemet er økende.

I dag investeres 20 prosent av Oljefondet via skatteparadis. Det investeres direkte gjennom fondet sine datterselskap i skatteparadis og indirekte i selskaper som benytter skatteparadis.

Changemaker mener at Oljefondet må trekke ut sine investeringer i skatteparadis for å tydelig signalisere at dette er en praksis som vi tar avstand fra.

5. Ikke bidra til å stjele vann i utviklingsland

Tilgang til vann en menneskerett, og en essensiell del av god helse og mulighet for økonomisk utvikling. Privatisering av vann gir selskaper mulighet til å kjøpe opp vannressurser og få bruksrett på dem. Dette medfører at lokalbefolkning mister tilgang på vannkilder, og muliggjør rovdrift på ressursene og forurense innsjøer og elver.

Oljefondet eier aksjer for milliarder av kroner i selskaper som utnytter vannressurser i lav- og mellominntektsland. Nestlé er et av flere selskaper som utnytter privatiserte vannressurser i lav- og mellominntektsland, og vi mener at Oljefondet må trekke sine investeringer i slike selskaper.


Her kan du laste ned innspillet vårt til etikkutvalget.

Changemakers innspill til Etikkutvalget