Slik skal Norge nå bærekraftsmålene

Åsne Hanto – 21.3.2017

FORPLIKTET: Norge var med å vedta bærekraftsmålene i 2015. Hvordan har politikerne tenkt at Norge skal gjøre sin del av jobben?

Alle vet at for å nå målene dine kreves en plan. Så hvorfor har ikke Norge laget en enda?

I 2015 vedtok FNs generalforsamling de nye bærekraftsmålene. Dette er 17 hovedmål med mange delmål og indikatorer som skal være FNs hovedstrategi fram til 2030. De nye målene, som er en fortsettelse etter Tusenårsmålene, skal blant annet bekjempe fattigdom, bremse klimaendringene og bekjempe ulikhet.

Vi trenger en plan

Slike krevende oppgaver løses ikke av seg selv. Man må jobbe målrettet mot det. Allerede har Norge tatt noen skritt mot å oppfylle målene, blant annet var vi et av de første landene som rapporterte til FN om vårt arbeid med bærekraftsmålene. Utenriksdepartementet og Norad har ønsker også at norske utviklingsaktører skal implementere bærekraftsmålene i sitt arbeid. Departementene har delt oppfølgingen og implementeringen av bærekraftsmålene, og skal rapportere på dette via statsbudsjettet.

Dessverre er ikke dette nok. 663 millioner mennesker har ikke tilgang til rent og trygt drikkevann. Rundt 700 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. Antallet flyktninger verden over har nå nådd rekordhøye 65,3 millioner. Dette er ikke utfordringer som løses lett. Nå har det gått to år og Norge trenger en konkret og langsiktig plan for hvordan vi skal jobbe for å nå bærekraftsmålene.

Signer oppropet!

Changemaker og Kirkens Nødhjelp setter nå fokus på dette i årets politiske kampanje i Fasteakjsonen. Til nå har regjeringen sagt at bærekraftsmålene skal være et hovedfokus, men har ikke kommet med en konkret plan for hvordan målene skal oppnås. Alle vet at for å nå et mål er det viktig med en god plan for hvordan du skal nå målet, enten du skal bli god i en idrett eller komme inn på det studiet du ønsker.

I årets fasteaksjon kan du være med å kreve at regjeringen skal jobbe målrettet for å skape en rettferdig verden. På nettsiden www.2030nyhetene.no prøver vi å se for oss hvordan nyhetene ville sett ut i året 2030 dersom vi hadde nådd bærekraftsmålene. Sjekk ut hva vi håper kommer til å skje med Kirkens Nødhjelp, hvem som gjorde at Norge kom til fotball-VM og hva vi skal gjøre med atombombene som finnes i dag. Der kan du også lage din helt egen nyhet fra 2030 og signere oppropet for en rettferdig verden.