Søk for å delta på "Inspire Change"!

Åsne Hanto – 15.10.2019

Har du spennende ideer knyttet til utviklingspolitikk? Ønsker du å bli en dyktig formidler ved hjelp av "coachene" som står bak TedXOslo og fremføre ideene dine på en stor scene? Da bør du søke om å delta på "Inspire Change"!

Hva er «Inspire Change»?

«Inspire Change» er et arrangement hvor ungdom samles for å fremme spennende ideer om menneskerettigheter, klima, miljø og utvikling gjennom korte og engasjerende foredrag. Arrangementet finner sted 13. august 2020 på Moss Kulturhus hvor det er plass til over 500 personer. Det vil minne om «Ted Talks» i form, vil filmes og distribueres digitalt. Fyll inn skjemaet og søk om å være én av de syv heldige personene som får være med.

Ønsker du å bli dyktig til å kommunisere ideene dine på en overbevisende og engasjerende måte? Ønsker du å bli flink til å tale foran et publikum? Ja, da bør du søke!

For deltakerne skjer mye av det viktigste ved «Inspire Change» i forkant av arrangementet. Som deltaker vil du nemlig få kompetanse til å delta i det offentlige ordskiftet gjennom førsteklasses kommunikasjonstrening. Dette er en arena der du blir hørt og tatt på alvor, og derfor vil du få hjelp til å utvikle budskapet ditt av «coachene» som står bak TEDxOslo.

Hvem kan søke?

Er du mellom 13 og 24 år gammel, er engasjert i en eller flere saker og har lyst til å være med på å skape en bedre verden, kan du søke. Søk gjerne her hos oss, men du kan også velge å søke hos en av de andre partnerne i prosjektet. (Changemaker, Greenpeace, Natur og Ungdom, Press – Redd Barna, Røde Kors og Spire).

Hver organisasjon vurderer søknadene som sendes inn til dem. De blir så sendt til en arbeidsgruppe som ser på programmet i sin helhet. Det er organisasjonen som mottar søknaden som tar den endelige beslutningen om hvilken kandidat de ønsker å velge ut.

SØK HER:
https://docs.google.com/forms/d/1Ab1E_UA-54kuafYPF2Oa9j4z2yDsJsKOr7aOA2HEM4M/viewform?edit_requested=true

Hva blir du med på som deltaker?

Alle som blir valgt ut vil måtte forplikte seg til å gjennomgå den nødvendige treningen for å utvikle budskapet, manuset og presentasjonen. Blir du en av de heldige deltakerne skal du gjennomgå denne treningen sammen med seks andre ungdommer og «coachene» vil følge dere opp kollektivt og individuelt. Til slutt vil du stå på en stor teaterscene og fremføre ideene dine for et engasjert publikum.

Alle deltakerne vil få reisestøtte og lignende for å kunne delta på samlingene. Det blir en opplevelse du aldri vil glemme og ikke minst vil du ha ferdigheter du kommer til å dra nytte av hele livet!

Hvorfor er Changemaker med på inspire Change?

Vi arbeider over hele landet for å påvirke de med makt, for å skape debatt om utviklingspolitikk, og å opplyse om fakta. Vi ønsker å bygge ungdoms kunnskap og ferdigheter slik at de står godt rustet til handling. Inspire Change er et prosjekt som lar oss styrke ungdom og gi dem en plattform til å utøve sin rett til å ytre seg.