Sommerjobb: skriv rapport om forskning på medisiner

Politisk utvalg for global helse – 23.5.2016

Changemaker søker etter en rapportforfatter som vil granske universitetenes lisensiering av egen forskning.

Tilgang til medisiner handler om hva som prioriteres i forskningen, men også hvordan resultatene av forskningen gjøres tilgjengelig for de som trenger det. Changemaker ønsker å flytte tilgang på medisiner lenger opp på dagsorden. Rapporten skal gi et bedre grunnlag for å komme med gode løsninger til universiteter og myndigheter, for å sikre alle tilgang til essensielle medisiner.

Rapportforfatteren vil se på hvilke retningslinjer som finnes for videre bruk av norske universiteters forskning på medisiner. Vi ønsker å få utredet hvordan dagens ulike regelverk fungerer i praksis, og hvordan de er ulike. Er dagens retningslinjer tilstrekkelige for å sikre god videre bruk av norsk forskning?

Det er ønskelig at rapporten ser på hvordan dagens regelverk eventuelt kan forbedres og på omfanget av lisenssalg.

Changemaker ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriveren gjennom sommeren, og vi er villige til å endre fokus og oppbygging etter samtale med rapportskriveren. Vi kan også stille med arbeidsplass og god stemning.

Prosjektet er honorert med 15 000 kroner, og skal være ferdigstilt i slutten av juli.

Ta kontakt for fullstendig oppdragsbeskrivelse, og ta også en kikk på våre tidligere rapporter.

Kontakt og spørsmål