SommerSNU-sjef

Camilla Rodø – 19.11.2021

​Changemaker søker etter en engasjert og arbeidsvillig person, med gode samarbeids- og koordineringsferdigheter, til engasjementet som SommerSNU-sjef. Er det deg?

Changemakers sommerleir skal arrangeres i tidsrommet 30.juni-3.juli 2022. Vi håper på opp mot 100 deltakere. Sted for sommerleiren er Utøya. Arbeidet honoreres med kr 20 000,-.

Planlegging og gjennomføring

Som SommerSNU-sjef har du ansvar for å planlegge og gjennomføre leiren. Du vil ha ansvaret for å koordinere arbeidet med program for Sommerleir (herunder samarbeide med Changemakers sentralstyre og politiske utvalg). I etterkant av arrangementet vil du ha ansvar for evaluering. Sommerleir-sjef har også ansvar for å sette budsjett og følge opp dette.

Sommerleir-sjef er en oppgave som passer fint til å kombinere med studier. Arbeidsmengden er størst like før og under selve arrangementet, hvor vi forventer en stor grad av tilstedeværelse. I tillegg forventes det at det gjøres en jevn innsats med møter, planlegging og mobilisering fra slutten av november og frem til leiren, samt noe etterarbeid.

Du vil få en attest som dokumenterer arbeidet du har gjort.

På grunn av behov for tett samarbeid med sentralstyret, utvalg og kontoret er det en forutsetning at du bor nært Oslo. Tidligere arrangementserfaring er en stor fordel. Kjennskap til Changemaker er en fordel, men ikke en forutsetning.

Arbeidsoppgaver:

  • Mobilisering av deltakere
  • Koordinering av program, inkl booking av gjester, band, transport o.l.
  • Ha kontakt med leirstedet
  • Fastsette budsjett og følge opp dette
  • Evaluering- og annet etterarbeid

Vi ser etter deg som er:

  • Strukturert og selvdreven
  • Har god budsjettforståelse
  • Erfaring fra tidligere arrangementer eller prosjektledelse
  • Erfaring med arbeid med frivillige

Søknad og CV sendes til Camilla Rodø, personal@changemaker.no innen 5.desember 2021

MERK EPOST: «Søknad Sommerleir-sjef»