Våpeneksporten i 2015: Eksporterer til partene i Jemen-konflikten

Åsne Hanto – 21.11.2016

Stortinget danser med diktatoren under overlevering av underskrifter i kampanjen "Skal vi stanse" våren 2015.

Mens alle var opptatt av Trump, offentliggjorde utenriks- og forsvarskomiteen sine meninger om at Norge i 2015 eksporterte forsvarsutstyr til autoritære regimer og til land som deltar i krigen i Jemen.

Etter at mange av partiene i fjor kom med forslag som kunne gitt en strengere kontroll på norske våpen, men som dessverre ikke fikk flertall på Stortinget, kom det færre forslag til endringer i år. Her får du en wrap up av de viktigste kampene for Changemaker i meldingen.

Gladmelding: Arms Trade Treaty (ATT) kan bli en del av norsk lov

Selv om utenriks- og forvarskomiteens vurdering av hvilke land vi har eksportert til var trist lesning med tanke på eksport til autoritære regimer, hadde vurderingen sine lyspunkt. Et flertall på Stortinget ønsker å “utrede hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift, slik at det får en sterkere juridisk forankring og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer”.

At ATT implementeres i norsk lov vil styrke vårt eget regelverk, og enda viktigere vil det sende et viktig signal til andre land med dårligere regelverk for våpeneksport.

Venstre og Sosialistisk Venstreparti sier nei til diktatoreksport

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at “det er knyttet utfordringer til at norsk forsvarsmateriell ender opp hos autoritære regimer".

Imidlertid er det bare partiene Venstre og Sosialistisk Venstreparti som ønsker tiltak som sikrer at norsk militært materiell ikke bidrar til grove menneskerettighetsbrudd. De kom med dette forslaget til vedtak:

“Stortinget ber regjeringen endre regelverket for eksport av forsvarsmateriell slik at det er i tråd med intensjonen om ikke å tillate salg av strategiske varer til land hvor myndighetene begår alvorlige menneskerettighetsbrudd mot og systematisk undertrykking av egen befolkning.” Bravo!

Det er betryggende at komiteen anerkjenner at den militære koalisjonen ledet av av Saudi-Arabia satte i verk militære operasjoner i Jemen i 2014, og at det er solgt militært materiell til Kuwait, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman og Saudi-Arabia. Det er derimot skremmende at kun Venstre og Sosialistisk Venstreparti “viser til at Kuwait, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman og Saudi-Arabia deltar i koalisjonen som intervenerer i Jemen.


Hvilken moderne diktator er du? Ta vår diktator-quiz!

Enighet om tidligere offentliggjøring av hvem vi har eksportert til

Regjeringspartiene stritter fortsatt i mot, men flertallet på Stortinget er helt enig med Changemaker i vårt krav om åpenhet: De er for en tidligere offentliggjøring av hvilke land som har fått norsk militært materiell. Dette gir en mer reell debatt på Stortinget og med tidligere offentliggjøring kan vi raskere stanse eksport til regimer som undertrykker egen befolkning og bryter menneskerettighetene på det groveste.

22. november skal Stortinget diskutere meldingen som forteller hvem Norge har solgt militært materiell til, og hvor mye vi har solgt for. Det betyr at våre folkevalgte fortsatt har muligheten til å stanse!

Har du lyst på et mer inngående innlegg om hva de ulike merknadene sier og kan føre til? Tor Kristian i Norges Kristne Råd har skrevet en grundig oppsummering.