– Stoltenberg uten plan for å nå klimamål

Redaksjonen – 25.5.2011

Nye tall viser at Norges klimagassutslipp øker. – Statsministeren har ingen plan for å nå sine egne mål, sier leder i Changemaker, Markus Nilsen.

Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde i dag de foreløpige tallene for Norges klimagassutslipp i 2010. Tallene viser en økning på 4,8 prosent fra året før, og er lite hyggelig lesning for regjeringen, som i fjor tok æren for en sterk nedgang i etterkant av finanskrisen.

– Tallene bekrefter for det første at nedgangen vi har sett de to siste årene i stor grad kan forklares med virkninger av finanskrisen, sier leder i Changemaker, Markus Nilsen.

– For det andre viser de at norsk klimapolitikk er planløs.Utslippene øker på alle områder, men er særlig transport på vei, luft og sjø, i tillegg til energiproduksjon som står for de største økningene. Kraftverkene på Kårstø og Mongstad har bidratt mye til det siste. Tallene slår ben under statsminister Jens Stoltenbergs uttalelse i fjor, hvor han mente nedgangen i 2008 og 2009 skyldtes at den "klare sammenhengen mellom økt vekst og økte utslipp av klimagasser nå er brutt".

- Det vi trenger nå er klare signaler fra regjeringen om at vi skal nå målet, og ikke minst hvordan vi skal nå det, sier leder i Changemaker Markus Nilsen

Norge har gjennom klimaforliket forpliktet seg til å kutte 20 prosent av de hjemlige klimagassutslippene innen 2020, i forhold til 1990-nivå. Så langt ligger vi 8 prosent over. En ny klimamelding som skal gi en gjennomgang av klimapolitikken, er ventet til høsten. Det knyttes spenning til om den vil holde målet om hjemlige kutt like høyt.

– Norges utslipp er små i en global sammenheng, men eksempelet på at vi faktisk kan oppnå en såkalt grønn vekst er langt mer verdifullt enn de faktiske reduksjonene. Det er i tillegg et klart signal til resten av verden om at vi tar ansvaret vårt på alvor.

– Det vi trenger nå er klare signaler fra regjeringen om at vi skal nå målet, og ikke minst hvordan vi skal nå det, krever Nilsen.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt leder i Changemaker, Markus Nilsen på tlf. 98 24 64 41