Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch.

Redaksjonen – 29.8.2014

NY TID: "Jeg hadde aldri trodd at jeg måtte ty til Spice Girls for å kunne forandre verden, men det virker uunngåelig i skrivende øyeblikk. Spice Girls har nemlig et veldig viktig budskap til stortingspolitikerne."

Jeg hadde aldri trodd at jeg måtte ty til Spice Girls for å kunne forandre verden, men det virker uunngåelig i skrivende øyeblikk. Spice Girls har nemlig et veldig viktig budskap til stortingspolitikerne.

Stans øyeblikkelig, tusen takk. Vi trenger stortingspolitikere som viser medmenneskelighet.

I år feirer Norge 200 år med grunnlov og demokrati, men gjennom salg av norsk krigsmateriell fratar vi andre mennesker muligheten til å skape sitt eget demokrati. Saudi-Arabia, Oman, De Forente Arabiske Emirater, Qatar og Kuwait er alle land som kan fråtse i norsk krigsmateriell. I år har regjeringen tillatt Kongsberggruppen (som staten eier 50% av) å inngå en milliardkontrakt for eksport av rakettsystem til Oman. Dette blir den største enkeltstående leveransen i Kongsberg Gruppens historie. På Changemakers sommerleir i juni aksjonerte over 100 unge hverdagsaktiviser mot norsk våpeneksport til autoritære regimer. I Oman kunne vi ikke hatt en slik demonstrasjon uten å risikere fengselsstraff. Menneskerettighetsrapportene er klare rundt hvem som lider under sultanatet; aktivistene. Fengsling, tortur og urettferdig rettsgang er vanlig i Oman.Norsk diktatoreksport skjer på tross av at eksportregelverket tar høyde for at man ikke skal selge krigsmateriell til områder i krig og konflikt, og heller ikke til land som bryter grunnleggende menneskerettigheter. De autoritære regimene i midtøsten skraper bunnen av lister over land som respekterer menneskerettighetene, men stortingspolitikerne protesterer lite mot salget av krigsmateriell til diktatorene. Ansvarsfraskrivelsen er enorm, og det gjør behovet for medmenneskelighet i norsk våpeneksportpolitikk vanvittig stor. Hvilken makt ligger i vår sal, igjen? Det virker som et spørsmål stortingspolitikere bør stille seg selv oftere.

Vi leker ikke demokrati, akkurat slik som diktaturene ikke leker diktatur. Norske stortingspolitikere kan være med på å kutte navlestrengen mellom fredsnasjonen Norge og menneskerettighetsforbryterne.

Changemaker, i likhet med Spice Girls, mener at vi må stanse. Ikke bare må vi stanse diktatoreksporten, men vi må sørge for mer åpenhet, mer debatt og ansvarliggjøre Stortinget. Derfor vil Changemaker at debatten om eksporten skal skje før salget, ikke over et år senere, slik som er praksis i dag. Vi ønsker at begrunnelsen for godkjennelser og avslag av lisenssøknader skal offentliggjøres. Og sist, men ikke minst, vi ønsker at alle lisenssøknader fra mulige nye mottakerland skal vurderes av et utvalg på Stortinget, og ikke byråkrater i UD, slik som situasjonen er i dag. Disse endringene i praksisen for norsk våpeneksport vil sørge for mer debatt og ansvarliggjøre våre folkevalgte.Spice Girls setter fokus på noe stortingspolitikerne er for redde for å gjøre, nemlig å stanse. Norske stortingspolitikere er nødt til å stoppe opp og innse hvilket ansvar de har for Norges fotavtrykk i verden. Changemakers nye kampanje “skal vi stanse?” skal sørge for dette. Selv om Spice Girls for lengst har blitt oppløst, og selv om referansen er noe vag, så vil jeg påstå at budskapet lever videre.

Jeg har i alle fall tenkt til å skru opp lyden på stop right now og håpe på at låta høres helt bort til Stortingets ganger. Klart vi kan stanse!

Kronikk av leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl. Publisert i Ny Tid, 29.08.2014