Tydelige maktforskjeller på klimatoppmøtet

Changemaker Norge – 3.12.2019

TALER I FN: Da statsminister Erna Solberg holdt tale for FN mandag trakk hun frem alt hun mener Norge gjør for klimaet. Andre land derimot er ikke fornøyd med de rikeste landenes innsats i klimadugnaden. Foto: Changemaker

Mens Erna Solberg taler i FN om at Norge har gjort mye for klima med elbilsatsingen, forteller andre presidenter om hvordan klimaendringene koster liv i deres land.

Skrevet av Naja Møretrø, sentralstyremedlem i Changemaker og tilstede på klimatoppmøtet i Madrid, Spania.

Klimaforhandlingene i FN går nå av stabelen og Changemaker er på plass i Madrid. 2019 har vært et klima-år uten like, og vi har store forventninger til Norge og resten av verdenssamfunnet i de neste to ukene.

På åpningsdagen talte Erna Solberg og mange andre statsledere for hva som var viktig for dem. Mens Erna snakket om at Norge har gjort mye bra for klimaet som å gi litt mer penger til klimafinansiering og satsing på elbiler, snakker andre land - de som allerede opplever klimaendringene - om at det handler om liv og død. Kontrastene mellom disse landene på den ene siden og rike land som Norge på den andre kommer tydelig fram.

Mens Norge ofte skryter av FNs prosesser og systemer som adresserer svært viktige ting, påpeker land fra det globale Sør at disse systemene er fjerne og ikke til stede på bakken der de trengs. I disse landene er det til sammen millioner av mennesker som må flykte fra hjemmene sine på grunn av klima- og værrelaterte årsaker. Mens Norge sier at det er viktig å gjøre store klimavennlige tiltak sammen, ber land som Honduras om gjeldslettelse for å ha mulighet til å virkelig satse på klimavennlige løsninger. Når presidentene i Malawi og Bangladesh taler i FN om hvordan klimaendringene koster liv og gjør store ødeleggelser allerede, og Erna taler om elbiler like etterpå, kommer de store forskjellene frem. De store maktstrukturene i verden og forskjellene som finnes mellom land, kommer tydelig fram - også på klimaforhandlingene.

Derfor er det så viktig at Changemaker er til stede for å følge med, bli hørt og være med å trekke verdenssamfunnet i en mer rettferdig retning! Norge og de andre landene har skrevet under på at sivilsamfunnet skal bli hørt i alle prosesser på alle nivåer - og vi er her for å passe på nettopp det. Vi krever at Norge ikke er en klimapassiv part, og at de jobber for klimarettferdighet gjennom hele møtet!

For daglige oppdateringer, følg oss på story på instagram, @changemakernor