Ulønnsomt Zika-virus

Redaksjonen – 14.3.2016

Etter at de første norske kvinnene har blitt rammet av zika-viruset, og temaet derfor er på dagsorden, er det på tide å spørre seg om man kunne ha gjort noe før. Lenge før.

Tidligere i år ble zika-viruset kjent for hele verden. Zika-viruset forekommer i utgangspunktet i Afrika, Amerika, Asia og Oceania. Men det var først etter at Brasil i fjor opplevde en betydelig økning i antall barn med mikrokefali, som falt sammen med et pågående utbrudd av zikafeber, at verden fikk øynene opp for viruset.

Hva er zika?

Zikaviruset spres til mennesker gjennom mygg, samme mygg som sprer bla. dengue, gulfeber og Vest-Nilen-virus. Man får utslett og influensaliknende symptomer, som avtar etter noen dager. Det finnes verken noen kur eller noen vaksine mot zika. Den beste måten å beskytte seg mot å bli smittet av viruset på er ved å bruke myggnetting. En utfordring er at myggen stikker både på dagtid og om kvelden, til forskjell fra malariamygg som kun stikker på kveldstid.

Som vi har sett på nyhetene den siste tiden, er viruset imidlertid spesielt farlig for gravide. Hvis en mor blir smittet av zika under svangerskapet, tyder mye på at det kan føre til fosterskaden mikrokefali, en nevrologisk tilstand hvor barn fødes med liten hodeskalle og underutviklet hjerne. Disse barna dør ofte i ung alder.

Gammelt nytt

Det er ikke bare Brasil som er rammet av dette store utbruddet. I 2016 er det pågående utbrudd eller økende forekomster i store deler av Sør-Amerika og Karibia, og det er også påvist i USA og Europa. Forrige uke ble det kjent at to norske, gravide kvinner har zika. Plutselig er alle interessert i dette viruset som de færreste i Norge hadde hørt om for bare et år siden.

Er zikafeber noe nytt, siden det plutselig får så mye oppmerksomhet?

Nei! Det første tilfellet hos mennesker ble påvist i Nigeria allerede i 1968, og det har senere spredt seg til andre deler av verden. I 2014 ble det første tilfellet rapportert i Amerika.

Urettferdig

Det finnes altså per i dag ingen vaksine mot zika-viruset. Dette er ganske typisk for sykdommer som i utgangspunktet ikke finnes i vår del av verden, og som rammer fattige hardest, for eksempel fordi de ikke har tilgang til myggnetting.

Det lønner seg rett og slett ikke for legemiddelfirmaene å lage vaksiner og medisiner mot slike sykdommer.

For flere år siden, før det store utbruddet vi opplever nå, ble det arbeidet med en vaksine mot Vest-Nilen-viruset, som smitter gjennom samme mygg som zika-viruset. Denne vaksinen ble aldri utviklet fordi det ikke var noe legemiddelfirma som ville delta i arbeidet. De siste månedene, som en følge av det store zikautbruddet som også har påvirket oss i det globale nord, har det blitt jobbet mye med å utvikle en zika-vaksine.

Det jobbes nå med to mulige vaksiner mot zika, og den ene av dem bygger faktisk på arbeidet med vaksinen mot Vest-Nilen-viruset. Tidligere denne måneden kom nyheten om at amerikanske forskere håper at de har klar en zika-vaksine til september i år. Men selv om de skulle få til det, vil det ikke være mulig å få distribuert vaksinen i stor skala før i 2018, ifølge forskerne som jobber med vaksinen.

Ny kampanje

Dette er ikke første gang man ikke har begynt å undersøke mulighetene for vaksinasjon og behandling mot sykdommer før situasjonen har eskalert og sykdommen også rammer oss i det globale nord. Dette er et urettferdighetsproblem.

Det skal ikke være sånn at det ikke er interessant å redde liv før de livene som reddes har penger til å betale for det.

Fra sommeren setter Changemaker i gang en stor kampanje for å sette søkelyset på neglisjerte sykdommer og tilgang til helt nødvendige medisiner.