​Ulovlig abort betyr ikke mindre abort

Politisk utvalg for global helse – 15.11.2018


Hvert år dør 47 tusen kvinner globalt av utrygge aborter. Heller enn å snakke om å svekke den norske abortloven burde vi kjempe for flere kvinners rett til selvbestemte og trygge aborter.

I det siste har diskusjonene stormet rundt abortloven i Norge. Mens fokuset har vært på norske kvinners rett til abort ønsker Changemaker å sette fokus på de kvinnene i verden som enda ikke har denne rettigheten i praksis.

I Norge har det stort sett handlet om lovens paragraf 2C som omhandler forhold rundt fosteret som kan gi tilgang på å avslutte svangerskapet etter tolvte uke. Det som er skremmende er når det er snakk om at hele loven skal fjernes som helhet. Da er det noen som ikke vet hva det vil si at abort er lovlig for kvinner.

I verden i dag dør det hvert år 47 000 kvinner og jenter som følge av aborter under utrygge forhold og trolig er det store mørketall. 98 prosent av alle utrygge aborter i verden blir utført i lav- og mellominntektsland. Til tross for at det kun er seks land i verden som har totalforbud mot abort, utføres aborter utrygt på grunn av skam, stigmaer i samfunnet og manglende muligheter og hjelp for å utføre det på en trygg måte.

Manglende tilgang til trygg abort betyr ikke at det utføres færre. En rapport fra World Health Organisation (WHO) viser at til tross for en helhetlig nedgang i abortraten siden 1990,forblir raten for utrygge aborter i utviklingsland uforandret, og antallet vil fortsette å stige dersom tiltak for kvinner med uønsket graviditet ikke kommer på plass. Kvinner velger nemlig fortsatt å avslutte svangerskapet, selv når de risikerer å dø av det.

Den absolutt første løsningen er å gjøre abort lovlig. Dersom det lovliggjøres er det lettere å få på plass praksis som tilrettelegger for utførelsen av trygge aborter. Changemaker mener at Norge er nødt til å jobbe på et internasjonalt nivå for både lovliggjøring og forbedring av de forhold rundt som skal til for at gjennomføringen blir trygg. Dette inkluderer seksualundervisning og tilbud om prevensjon fra ung alder. Et tiltak som tilbyr diskusjon, kunnskapsdeling og undervisning om familieplanlegging er den internasjonale familieplanleggingskonferansen, som i år arrangeres i Rwanda fra 12. til 15.november. Konferansen arrangeres for femte gang siden 2009. Den er åpen for alle som ønsker å delta, fra ungdommer til statsledere og ministre, og fungerer som et forum for kunnskap og erfaringsutveksling. Her får man innblikk i framskritt og utfordringer, samtidig som man får muligheten til å være med å utforme fremtidens strategier for familieplanlegging.

Rett på trygg abort handler om kvinnens rett til selvbestemmelse. Norge må arbeide internasjonalt for at viktige tilbud som prevensjon, abort og seksualundervisning blir universelt!