- Understreker behovet for en ny og mer offensiv kurs i norsk klimapolitikk

Simen Bondevik – 28.2.2022

I dag lanserte FNs klimapanel en ny delrapport. Delrapporten handler om virkninger, klimatilpasning og sårbarhet. Rapporten viser at menneskeskapte klimaendringer har ført til store skader for både naturen og menneskeheten. Funnene er dramatiske og understreker behovet for en mer offensiv klimapolitikk, mener Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker.

Denne andre delrapporten fra FNs klimapanel er den mest omfattende i vurderinger og beskrivelser av klimapåvirkning, og viser i detalj hvor ødeleggende klimaendringene er for menneskers liv, økosystemer og biologisk mangfold.

- Rapporten fra FNs klimapanel understreker det akutte behovet for en helt ny og betraktelig mer offensiv kurs i verdens klima- og miljøpolitikk. Det haster å gjøre det vi kan for å begrense de katastrofale følgene klimakrisen kommer til å få hvis ikke politikerne tar grep nå, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

Rapporten viser blant annet at en global oppvarming som overskrider 1,5 gradersmålet vil få alvorlige konsekvenser for milliarder av mennesker. Og aller hardest vil det ramme land og innbyggere i det globale sør, som har minst ressurser i utgangspunktet.

- Klimakrisen er urettferdig, noe dagens rapport fra FNs klimapanel understreker. Det er i stor grad rike land som har tjent penger og stått for det meste av utslippene som har skapt klimakrisen, samtidig som det rammer fattige land hardest. På COP26 var utviklingslandene svært tydelige på at klimaendringene rammer hardt allerede, og at de trenger økonomisk støtte for å håndtere dette. Dette blir noe av det viktigste på klimatoppmøtene fremover, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

Forbrenning av olje og gass som kommer fra Norge gir årlig utslipp på cirka 500 millioner tonn CO2. Behovet for utfasing av fossil energi kommer tydelig frem i rapporten.

- For å lykkes med 1,5-gradersmålet er vi nødt til å fase ut fossil energi. Også her i Norge. I sin argumentasjon for videre satsing på olje- og gassnæringen er Regjeringen opptatt av å snakke om etterspørsel. De mener at siden det fremdeles er etterspørsel på verdensmarkedet må vi fortsette å satse på petroleumsvirksomhet i Norge. Sånn kan vi ikke lenger tenke, sier Naja Amanda Lynge Møretrø

- Når vitenskapen er klokkeklar på at man må la mye av den olja vi allerede har funnet ligge under bakken, er det oppsiktsvekkende at Norge likevel velger å stadig utvide oljeleting på norsk sokkel, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

- Det er også oppsiktsvekkende at politikere fra de store partiene ikke tør å ta den diskusjonen på en ordentlig måte. Det er vi helt avhengig av skal vi komme noe vei, legger Møretrø til.

Neste delrapport fra FNs klimapanel blir lansert 4. april og omhandler utslippsreduksjon, opptak og virkemidler.