Ungdomspartiene ber Stortinget rydde opp i diktatoreksporten

Redaksjonen – 2.12.2014

I forbindelse med den årlige våpeneksportmeldingen hadde ungdomspartilederne fra FpU til Grønn Ungdom lørdag 29. november fellesinnlegg på trykk i VG. Kravet til stortingspolitikerne var klart: Stans diktatoreksporten i år!

Diktatureksporten har gått ut på dato. Nå må norske stortingspolitikere rydde opp!

I år feirer Norge 200 år med demokrati og folkestyre. Det er også 200 år siden våpenfabrikken på Kongsberg ble etablert. Norsk våpeneksport har firedoblet seg de siste ti årene, og er på mange måter en suksesshistorie. Samtidig som vi feirer, finner vi blant mottakerne av norsk krigsmateriell land hvor politiske partier er forbudt og demokratiforkjempere blir forfulgt. Gjennom denne våpeneksporten bidrar Norge til å øke regimenes militære kapasitet. Frykten for hva statsapparatet kan utsette deg for er ansett som en av de viktigste forklaringene på hvorfor befolkningen ikke gjør opprør mot et undertrykkende regime. Når Norge styrker deres militære kapasitet er vi samtidig med på å legitimere regimenes rett til å styre, og evne til å undertrykke.

Norge har et eksportregelverk som fastslår at "Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig". I tillegg fastslår regelverket at Norge skal ta hensyn til menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet når vi eksporter krigsmateriell. Selv om regelverkets intensjon er at Norge skal ta hensyn til menneskerettighetssituasjonen i mottakerlandet blir det kun gjort en vurdering rundt karakteren til utstyret vi selger og om utstyret kan brukes til undertrykking. Regimets karakter blir derimot ikke vurdert like strengt. Her er det behov for økt samsvar mellom intensjonen i regelverket og praktiseringen av det. Responsen fra de siste regjeringene har vært å snakke varmt om Norges strenge regelverk. Men hvis intensjonen er at norske våpen ikke skal ende opp i undertrykkende regimer, er det klart at regelverket ikke er godt nok!

I fjor gikk alle ungdomspartilederne sammen om en kronikk, der vi ba stortingspolitikerne om å la 2013 bli året Norge stanset eksporten av krigsmateriell til diktaturer. Men oppfordringen ble ikke fulgt opp, og Norge har fortsatt en eksportpraksis som tillater eksport til diktaturer som Saudi-Arabia, Oman, Emiratene, Qatar og Kuwait. En slik politikk burde være uakseptabel for fredsnasjonen Norge, fordi den legitimerer regimer som ikke respekterer helt grunnleggende menneskerettigheter, og slår hardt ned på kritiske røster. Det er på tide at norske stortingspolitikere tar ansvar og stanser diktatoreksporten en gang for alle.

Vi trenger stortingspolitikere som forstår at gode intensjoner ikke er nok, og som setter en stopper for diktatoreksporten. Det har de mulighet til i behandlingen av stortingsmeldingen om norsk våpeneksport, som legges fram i begynnelsen av desember. Dette kan ikke vente lenger. Stortingspolitikere, stans diktatoreksporten i år!

Innlegget er skrevet av ungdomspartilederne: Mani Hussaini, Leder i AUF, Atle Simonsen, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Emil André Erstad, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, Erling Laugsand, leder i Senterungdommen, Nicholas Wilkinson, leder i Sosialistisk Ungdom, Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, Ingrid Ophaug Dahl og Lage Nøst, Talspersoner for Grønn Ungdom og Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.