Utlysning: Nettverks- og kampanjerådgiver

Embla Regine Mathisen – 12.7.2018

Vi lyser ut en stilling som nettverks-og kampanjerådgiver! Vi ser etter deg som brenner for å motivere og engasjere ungdom, og som kan koordinere prosjekter og menneskelige ressurser på en god måte. Er det deg?

Vi lyser ut en stilling som nettverk og kampanjerådgiver. Vi ser etter deg som brenner for å motivere og engasjere ungdom, og som kan koordinere prosjekter og menneskelige ressurser på en god måte.

Changemaker er en ungdomsorganisasjon bestående av medlemmer mellom 13-30 år som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Changemaker har en målsetning om å vokse som organisasjon og den som ansettes vil være en viktig brikke i å nå organisasjonens rekrutteringsmål.

Changemaker er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon og har et tett samarbeid med moderorganisasjonen på flere områder. Changemaker har også flere samarbeid flere internasjonale og nasjonale aktører. Nettverk- og kampanjerådgiveren vil ha et stort ansvar i å koordinere disse samarbeidene. Den som ansettes må være komfortabel med representasjon i religiøse sammenhenger.

Den som ansettes vil også ta del i flere større og mindre administrative oppgaver som kan oppstå ved behov. Rådgiveren vil jobbe i et tett med samarbeid med Changemakers valgte ledelse og tar del i et sekretariat bestående av 5 personer.

Changemaker er en demokratisk ungdomsorganisasjon, og det kan komme justeringer i stillingens innhold dersom organisasjonens målsetninger justeres.

Vi ser etter deg som har:

 • Gode formidlingsevner
 • Relevant utdanning, eller erfaring som kan kompensere for dette.
 • Organisasjonserfaring og erfaring fra frivillige verv
 • Kunnskap om Changemaker og Kirkens Nødhjelp sitt arbeid
 • Førerkort klasse B
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Hovedoppgaver:

 • Koordinere samarbeidet mellom Changemaker og Kirkens Nødhjelp, og Changemakers bidrag i Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon. Dette innebærer også representasjon i Kirkens Nødhjelp sitt kirkenettverk.
 • Koordinere tiltak for vekst og mobilisering av Changemakers medlemsmasse, som blant annet foredrag- og vervevirksomhet.
 • Koordinere Changemaker sitt samarbeid med organisasjonens internasjonale nettverk og relevante nasjonale aktører
 • Ta del i planlegging og gjennomføring av Changemakers arrangementer

Øvrige oppgaver:

 • Bistå i det administrative rundt Changemakers håndtering av medlemmer og faste givere
 • Øvrige oppgaver ved behov
 • Kveld- og helgearbeid må påregnes
 • Stillingen innebærer en del reisevirksomhet

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling i en særlig uavhengig stilling med store rom for egne initiativ og forming.
 • Kontorlokaler i Kirkens Nødhjelp sine lokaler
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Lønn ut i fra lønnsramme 17 alt 2 ihht Statens Personalhåndbok
 • Et meget godt og engasjert arbeidsmiljø


Ønsket tiltredelse: snarest

Frist: søndag 29. juli 2018

Søknad og CV sendes som PDF til bjornkristian@changemaker.no


For spørsmål om stillingen kontakt:

Ingrid Holmedahl, Nettverks- og kampanjerådgiver,

994070866

Bjørn Kristian Danbolt, Daglig leder,

922 90 263