Utlysning: Verv i Changemakers helseutvalg

Åsne Hanto – 18.5.2020

​Vil du være med å jobbe for at alle mennesker skal få tilgang til rent vann, helsetjenester og livsnødvendige medisiner? Da bør du søke om å bli leder eller medlem av vårt politiske utvalg for global helse! Frist 1. juni.

Changemakers politiske utvalg for global helse er organisasjonens eksperter når det kommer til spørsmål om tilgang til medisiner, vann, psykisk helse, og andre helserelaterte spørsmål.

Utvalget består av en leder og tre til syv medlemmer. Sammen jobber dere med å utarbeide organisasjonens politikk når det kommer til global helse, gjennom å arrangere skoleringer for dere selv eller andre, ha aksjoner, gå i lobbymøter, skrive debattinnlegg eller andre måter dere tenker det er lurt å jobbe for å få gjennomslag for politikk.

Som politisk utvalgsleder har du ansvaret for å koordinere arbeidet til et utvalg bestående av tre til syv personer. Utvalgslederen skal også fungere som kontaktledd mellom sentralstyret og utvalget, og har derfor møterett på styremøter. Det er en arbeidsoppgave som tar cirka ti timer i uka. Som utvalgsmedlem er du et ordinært medlem i utvalget, som har møter to til fire ganger i måneden.

Vervene har oppstart i august. Som politisk utvalgsleder må du også være tilgjengelig for overlapp i Oslo 20.-21. juni.

Dersom har spørsmål eller ønsker å stille til verv, ta kontakt med nomkom@changemaker.no.

Hvis du vil søke om å bli en del av utvalget vil vi gjerne at du sender litt informasjon om deg selv, som tidligere verv, erfaring med å arbeide med politikk eller organisasjon, eventuelle studier, og hvorfor du har lyst til å ha verv i Changemaker.

Fristen for å søke om verv er 1. juni.