​Frist 15. mai: Changemaker søker leder for politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt

Åsne Hanto – 24.4.2018

Det flotte nye sentralstyret vårt og politiske utvalgsledere. Foto: Anne Sofie L. Bergvall (Changemaker)

Vi åpner nå for søknader for suppleringsverv som leder i utvalget for gjeld og kapitalflukt.

Dersom du brenner for frivillig arbeid, gjeldssletteordninger, mer rettferdig skattepolitikk eller ansvarlig långivning er det kanskje deg vi søker. I tillegg må du være tilgjengelig for overlapp 9.-10. juni, samt oppstartshelg 9.-12. august.

Politisk utvalgsleder har ansvaret for å koordinere arbeidet til et utvalg bestående av seks personer. Utvalget skal være Changemakers politiske eksperter på gjeld og kapitalflukt, og ha ansvar for å skolere både seg selv og organisasjonen i relevant politikk og politiske prosesser, samt å drive lobbyarbeid i samarbeid med sentralstyret og arbeidsutvalget. Utvalgsleder er også kontaktleddet mellom sentralstyret og utvalget, og vil derfor ha møterett på sentralstyremøtene. Å være utvalgsleder er en stor arbeidsoppgave, som man regner med skal ta ca. 10 timer i uka.

Ta gjerne kontakt med nomkom@changemaker.no dersom du har noen spørsmål. Ønsker du å stille til verv, ber vi deg sende et kort motivasjonsbrev, sammen med info om din bakgrunn fra tidligere verv, politikk, arbeids etc.. Også dette sendes til nomkom@changemaker.no