Våpenhandelsavtale vedtatt i FN

Redaksjonen – 5.4.2013

Tirsdag 2. april ble for første gang en avtale som regulerer verdens våpenhandel vedtatt i FNs generalforsamling. - Verden bevegde seg litt i riktig retning denne uka, sier Fredrik Løkting Hasselberg, leder i fredspolitisk utvalg i Changemaker.

Fredrik Hasselberg, leder i politisk utvalg for fred, var i New York og fulgte våpenhandelsforhandlingene.


Fredrik Hasselberg, leder i politisk utvalg for fred, var i New York og fulgte våpenhandelsforhandlingene.

- Dette var det få som hadde troen på for 10 år siden, men vedtaket viste klart og tydelig at sivilsamfunnsengasjement og tålmodighet virkelig gir resultater, sier Fredrik Løkting Hasselberg.Etter ei uke med forhandlinger som ikke førte til nødvendig konsensus, ble avtaleteksten oversendt generalforsamlingen uken etter. Her stemte 3 stater mot, 23 var avholdne og 154 stater stemte for avtaleteksten som lå til grunn. Til forskjell fra forhandlingsrunden i juli i fjor, var USA denne gangen innstilt på å få igjennom en avtale. Sammen med det store flertallet av statene klarte de da å få til en avtale som kun Iran, Syria og Nord-Korea stemte imot.

- Avtalen er ikke så restriktiv og sterk som vi hadde håpet den kunne bli, men det finnes gode muligheter for at den kan forbedres ganske kraftig i fremtiden. Avtalen slår eksplisitt fast at det ikke skal eksporteres våpen eller ammunisjon der det er fare for at disse fører til brudd på menneskerettigheter eller internasjonal humanitær rett. Viktig er også at korrupsjon og kjønnsbasert vold nå også skal inngå i statenes risikovurderinger av eksporten, sier Fredrik Løkting Hasselberg som sammen med sentralstyremedlem Haakon Gjerløw fulgte forhandlingene i FN-bygget i New York for Changemaker.

Veien fremover

- Selv om Changemaker, Norge og andre sivilsamfunnsorganisasjonar kan klappe seg på skuldra for å ha bidratt til en avtale, er ikke arbeidet for god våpenhandelskontroll helt over. Avtalen trer ikke i kraft før den er ratifisert av 50 stater, og det er viktig at sivilsamfunnet presser på både for rask ratifisering og for at statene overholder bestemmelsene i avtalen, sier Fredrik L. Hasselberg.En avtale i FN er kun et steg på veien og ikke det endelige målet for å stanse det store skadelige våpensalget i verden. For at avtalen skal få en reell effekt må statene nå presses til å få på plass rammeverk for våpeneksport og sørge for at disse er i overensstemmelse med den nye traktaten. Men det er jo nå iallfall klart at vi kan forandre våpenhandelen!