Vi søker medlemmer til plattform- og vedtektskomiteer

Tuva Krogh Widskjold – 28.4.2017

Vil du være med på å lage Changemakers grunnlov? Eller være med å legge grunnlaget for at Changemaker alltid skal ha den beste politikken? Da bør du søke om å bli med i en forberedende komité!

Changemaker skal i løpet av 2017 lage nye vedtekter, for å få de beste vedtektene en organisasjon kan ha, trenger vi både vedtektseksperter og medlemmer som kan si ifra år vedtektene blir for kompliserte til at den jevne Changemaker klarer å tolke dem.

Har du lyst å rydde opp i Changemakers politiske dokumenter? I dag har de forskjellige kapitlene i Changemakers politiske plattform ulik struktur. For at plattformen skal framstå mer helhetlig, skal en plattformskomité lage en ny struktur som danner grunnlaget for alle politiske endringsforslag til årssamlingen 2018.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt med au@changemaker.no dersom du har spørsmål eller ønsker å sitte i en av komiteene. Frist for å søke er 23. mai, og det er Changemakers landsstyre som i juni velger komiteen.

Mandat til vedtektskomité 2017-2018

Komiteen skal innhente innspill under Landsstyremøtet på høsten og fra sentralstyret. Komiteen skal skape interesse for vedtektene i organisasjonen og oppfordre alle deler av organisasjonen til å komme med innspill.

Komiteen skal under Landsstyremøtet om vinteren komme med et helhetlig forslag til nye vedtekter, og deretter ta imot vedtektsendringer på det nye forslaget fram mot Årssamlingen. Vedtektene skal ivareta intensjonen i dagens vedtekter, og legge til alle momenter som er viktige for å skape et godt fundamentert sett av styringsdokumenter.

Komiteen skal komme med et forslag der vedtektene har en ryddigere og mer oppramsende struktur enn i dag. Komiteen skal på bakgrunn av innspill fra organisasjonen, komme med forslag som tetter de manglene organisasjonen påpeker.

Mandat til plattformskomité 2017-2018

Komiteen skal innhente innspill fra alle de politiske utvalgene, under Landsstyremøtet på høsten og fra sentralstyret. Komiteen skal skape interesse for den politiske plattformen i organisasjonen og oppfordre alle deler av organisasjonen til å komme med innspill.

Komiteen skal under Landsstyremøtet på høsten komme med et helhetlig forslag til struktur for kapitlene i politisk plattform, og deretter ta imot endringsforslag fram mot Årssamlingen. Strukturen som presenteres skal legge til rette for en kortere plattform.

Komiteen skal forberede saken om politisk plattform til Årssamlingen 2018.