Vi vil ha dine innspill!

Tuva Krogh Widskjold – 13.2.2017

Changemakers viktigste arrangement er rett rundt hjørnet: Årssamlingen! I år er den spesielt viktig. Årssamlingen skal bestemme om Changemaker skal bli en selvstendig ungdomsorganisasjon med eget organisasjonsnummer. Det er bare én av mange spennende saker på agendaen.

Vil du være med på å påvirke hva Changemaker skal jobbe med i den neste perioden, og hvordan vi skal jobbe? Da bør du merke deg datoen 17. mars. Det er siste frist for å sende inn endringsforslag for handlingsplanen. vedtektene, uttalelsene og den politiske plattformen til Changemaker.

Vedtektene
Vedtektene er Changemakers grunnlov og alt vi gjør tar utgangspunkt i den. Den beskriver hvordan Changemaker skal fungere som organisasjon og hva vi kan og ikke kan gjøre. Vedtektene er det viktigste dokumentet Changemaker har, og i år er det viktigere enn noen sinne. For dersom årssamlingen velger at Changemaker skal bli en selvstendig organisasjon, trenger vi også en enda bedre grunnlov enn vi har i dag.

Politisk Plattform
Den politiske plattformen er dokumentet som bestemmer hva Changemaker skal mene, hvilke tema vi skal mene noe om, og hvorfor. Den legger føringen for Changemakers politiske ståsted, og det er den blant annet leder og politiske utvalg ser til når de skal snakke om changemakerpolitikk.

Handlingsplan
Handlingsplanen handler om hvordan Changemaker skal jobbe og hvilke mål vi sammen skal nå det neste Changemakeråret. Planen sier både noe om de politiske områdene, legger klare føringer for det organisatoriske arbeidet og sier noe om hvilke arrangementer sentralstyret skal arrangere fram til neste årssamling.

Uttalelser
Uttalelser fyller rommet mellom det som ikke står i vedtektene, plattformen eller handlingsplanen, men som likevel er viktig for Changemaker. Det finnes to ulike uttalelser:

1. Interne uttalelser som handler om organisatoriske oppgaver internt i organisasjonen.
2. Politiske uttalelser som kan handler om politikk som ikke finnes i plattformen.

Vær med å bestemme på 1-2-3!
Det aller beste er at alle medlemmer i Changemaker kan bidra til å endre våre dokumenter. Det er superenkelt å gjøre nettopp dette. På bare 1-2-3 kan du være med å bestemme:

1. Les deler av eller hele dokumentene her eller i arrangementet for Årssamlingen på facebook.

2. Merk deg ting du synes skurrer/ikke vil ha med/mangler i de forskjellige dokumentene.

3. Skriv et endringsforslag ved å fylle ut dette skjemaet.

Gå gjerne sammen med en god venn, noen i lokalgruppen din eller Changemakere du ikke kjenner i det hele tatt. Kloke hoder tenker ofte bedre sammen!

Har du spørsmål eller vil du ha hjelp til hvordan man skriver forslag? Ta kontakt med oss!

Vedtektskomiteen: vedtekter@changemaker.no

Plattformskomiteen: politiskplattform@changemaker.no

Handlinsgplanskomiteen: handlingsplan@changemaker.no

Uttalelseskomiteen: uttalelser@changemaker.no


Her finner du Årssamlingen 2017 som arrangement på facebook.