Viktig grunnmur lagt i Paris

Redaksjonen – 12.12.2015
Foto: Ingrid Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp

PARIS: I 2015 ble den historiske Paris-avtalen inngått blant de fleste av verdens land. I årene fremover må vi sette inn store tiltak for å redde klimaet, og gjøre det vi kan mot de største konsekvensene av klimaendringene. Foto: Ingrid Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp

- Dette er et historisk øyeblikk! Det er første gang hele verden har klart å bli enige om en global avtale for å bekjempe klimaendringene.

Det sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl. I dag ble en klimaavtale vedtatt på COP21 i Paris, til stående applaus blant 196 land.

Avtalen har som mål om å redusere den globale temperaturøkningen til godt under 2 grader, og helst arbeide for å nå 1,5 grader. Avtalen i seg selv gir imidlertid ingen løfter om at vi klarer å nå dette målet, men er avhengig av stadig sterkere forpliktelser hos hvert enkelt medlemsland. En oppskaleringsmekanisme for å få det til er vedtatt, med nye gjennomganger hvert 5. år.

- Parisavtalen vil fungere som et rammeverk for å trappe opp innsatsen, og det er helt avgjørende at dette blir fulgt opp! Vi er altså ikke i mål med denne avtalen, men et godt stykke på vei. Dette er ikke en doomsday, men et kick-off for å øke klimainnsatsen, sier Lindahl.

Changemaker mener at avtalen som vi nå har fått gir Norge klare rammer for hvilken politikk vi kan føre fremover. Det er åpenbart at Norge må øke sin innsats på hjemmebane og for alvor gjennomføre tiltak som vil sette i gang en endring i økonomien, bort fra oljeavhengighet og over til framtidens næringer.

- Oljeeventyret går mot slutten, og vi må avslutte det kapittelet i vår historie. Det første vi kan utte er oljesubsidiene våre, sier Hanne Sofie Lindahl bestemt.

Changemaker er også fornøyd med at man både på klimafinansiering og utslippskutt fortsetter en differensiering mellom utviklede og utviklingsland, for å sikre rettferdigheten i avtalen. Dette har vært tøffe forhandlinger omkring gjennom disse to ukene.


Kontakt

Hanne Sofie Lindahl, leder, hannesofie@changemaker.no / 98246441
Jarand Ullestad, kommunikasjonskonsulent, jarand@changemaker.no / 93242458

Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med Nord/Sør-spørsmål. Vi arbeider for å endre de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet, og har ca. 1600 medlemmer i lokalgrupper over hele landet. Vi er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.