Voldtekt som våpen i væpnede konflikter

Politisk utvalg for global helse – 9.12.2018

Dr. Denis Mukwege ved Panzi sykehuset i Kongo. Foto: Endre Vestvik / Kirkens Nødhjelp.

Vi gratulerer Denis Mukwege og Nadia Murad med årets fredspris, for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og konflikt. Dette sendte et budskap om at ofre for slik vold verken er glemt eller oversett.

Seksuell vold er et globalt problem som påvirker hele menneskeheten, ikke bare kvinner

–Dr. Mukwege

Seksuell vold i krigføring har lenge vært et våpen for å kontrollere en befolkning ved å påføre dem skam og andre sosiale sanksjoner. I følge De forente nasjoners (FN) sikkerhetsråd av 1820 handler det sjeldent om begjær, og mer om å uttrykke makt og å skape frykt som kan lamme en hel befolkning. Ofrene for seksuell vold utestenges ofte av både familie og sitt lokal samfunn på grunn av skam. Kvinner mister arbeid og skolegang, mens menn blir arrestert for homofili dersom de står fram. Samfunnet aksepterer stille den seksuell volden på grunn av skammen, men også på grunn av et rettssystem som ikke beskytter dem. Et ikke-fungerende rettssystem gir rom for at seksuell vold i konflikt kan gjenta seg i alle verdens konflikter. Slik ser vi at “seksuell vold er et globalt problem som påvirker hele menneskeheten, ikke bare kvinner,” Dr. Mukwege (egen oversettelse). Beskyttelse av utsatte grupper under krigføring er derfor viktig i enhver kamp for likhet.

Mukwege har i mange år behandlet kvinner utsatt for seksuell vold ved Panzi sykehuset i DR Kongo. Ved sykehuset tilrettelegges det et fem stegs program for alle pasientene. Dette inkluderer medisinsk behandling, psykisk terapi, sosioøkonomisk støtte og trening, reintegrering i samfunnet og juridisk assistanse. Pasientene får mulighet til å åpne opp om sine utfordringer i et miljø hvor de blir hørt. Murad på sin side har gjennom å dele sine erfaringer stått opp for både seg selv og andre kvinner. I følge fredspriskomiteen har hun vunnet fredsprisen i år nettopp på grunn av hennes mot til å stå fram, på tross av sosiale normer som krever at hun som kvinne skal tie.

Enda viktigere er det at de som utfører den seksuelle volden rettsforfølges. Det finnes i dag en internasjonal domstol (ICC), men så langt er det ingen som er dømt for seksuell vold. Changemaker mener derfor at Norge må jobbe internasjonalt for å få på plass kontrollmekanismer og straffeforfølge forbrytelser knyttet til kjønnsbasert vold. Norge må i tillegg gå gjennom hvilke tropper de støtter; dette gjelder også militære tropper som bidrar til FN-styrkene i land som er rammet av krig og konflikt. Det er på tide at vi bryter stillheten og viser at vi ikke aksepterer at seksuell vold blir brukt som våpen i væpnede konflikter!