Ytringsfrihet fremmes med dialog, ikke våpen

Redaksjonen – 23.1.2015

Debattinnlegg, DAGENS NÆRINGSLIV: “Ytringsfrihet er kjernen i et hvert demokrati”, skriver Børge Brende i sin kronikk i Dagens Næringsliv, 13.januar.

“Ytringsfrihet er kjernen i et hvert demokrati”, skriver Børge Brende i sin kronikk i Dagens Næringsliv, 13.januar. Det er vanskelig å si imot dette argumentet. Den grusomme terroraksjonen mot Charlie Hebdo-redaksjonen har skapt stort engasjement og stor debatt i media i de siste ukene. Ytringsfriheten er uvurderlig. Brende påpeker i artikkelen at Utenriksdepartementet har “startet arbeidet med en strategi for hvordan ytringsfriheten best kan styrkes i norsk utenriks- og utviklingspolitikk”. Dette arbeidet inkluderer dessverre ikke en nærmere titt på konsekvensene av den norske våpeneksporten til diktaturene i Midtøsten. Er det tilstrekkelig for fredsnasjonen Norge å ta avstand fra grove brudd på menneskerettigheter, og uttrykke sympati med offrene, eller bør vi gi denne avstanden reelt innhold? Å ta en oppvask på hjemmebane og renske diktaturene ut av våpeneksportportoføljen er i så fall et godt sted å begynne.

Tidligere denne uka ble Brende utfordret med spørsmål om Saudi-Arabias menneskerettighetssituasjon. Brende uttrykte viktigheten av å være i dialog med stater som begår menneskerettighetsbrudd. Han viderefører med det en god tradisjon i norsk utenrikspolitikk, nemlig en stor tro på verdien av å snakke sammen. Det er imidlertid ikke noen motsetning mellom å ha god dialog, og samtidig ha ansvarlige standarder for hvem som mottar norskprodusert militært utstyr. Dessverre holder ikke dagens standard mål. Gjennom den norske våpeneksporten til autoritære regimer styrker og legitimerer vi maktbruken i landene. Dette er ikke bare ødeleggende for de demokratiske kreftene som er avhengige av ytringsfriheten, men det undergraver også den gode dialogen.

I Saudi-Arabia mottar aktivisten og bloggeren Raif Badawi 50 piskeslag ukentlig for sin regimekritikk. Selv om Norge har tatt tydelig avstand fra dommen til Badawi og er i dialog med Saudi-Arabia, fortsetter vi eksporten av militært utstyr til landet. I løpet av de siste 10 årene har Norge eksportert militært utstyr til Saudi-Arabia for over 650 milioner kroner. Dersom Brende mener alvor med å styrke arbeidet for menneskerettigheter i utenriks - og utviklingspolitikken må eksporten av militært utstyr til autoritære regimer stanses øyeblikkelig.

Publisert i Dagens Næringsliv, 22. januar 2015